Вход

Съвети за Кандидати

19.07.2021

ManpowerBulgaria

Кариерните умения на 21-ви век

Рядко минава ден без новини за трансформиращите ефекти на дигитализацията, изкуствения интелект и виртуалната реалност върху работното място. Бизнес лидери, политици и икономисти правят прогнози за въздействието на технологиите върху заетостта, но никой не знае със сигурност какъв ще бъде резултатът.

Едно обаче е сигурно - с трансформацията и дигитализацията на компаниите естествено се променя и профилът на най-търсени умения у  служителите.
Кои са тези, които ще ни гарантират успех и през 2040 година?

Умения на бъдещето:

Под знака на бързите технологични промени много компании смениха стратегията си при избора на таланти. Работодателите все по-често съсредоточават търсенията си върху така наречените меки умения като инициативност, адаптивност, аналитичност.  На техническите способности, от друга страна, се гледа като на опит, който може да бъде придобит в практиката или чиято липса може да бъде компенсирана с обучения, стига кандидатът да демонстрира готовност да учи и да се развива.

Според последното проучване на Световния икономически форум, топ 10 уменията през 2025 ще бъдат:

Аналитично мислене и иновативност

В постоянно развиващия се свят иновациите се превърнаха в основен елемент, който движи бизнеса напред, така че възможността да преоткриваме съществуващи системи или да създаваме изцяло нови ще бъде значително предимство за всеки от нас. За целта ще трябва да можем да идентифицираме и извличаме информация и да анализираме и използваме данни, за да генерираме новаторски идеи постоянно.

Активно учене

Бъдещите работещи ще трябва да бъдат адаптивни, за да реагират на промените, които се случват около тях. С развитието на работното място трябва да се развиват и умения ни. За да сме успешни в това начинание, ще трябва да бъдем активни обучаващи се и да сме в крак с  новостите  в нашата област. Проучване на Manpower показва също така, че голяма част от компаниите (74%) вече стартират вътрешни обучителни инициативи за своите служители, за да избегнат възможна липса на уменията, причинена от нововъзникващите технологии.

Умението за комплексно решаване на проблеми

Тъй като технологиите непрекъснато увеличават комплексността си, служителите ще трябва да имат умствената гъвкавост да мислят нестандартно и да се справят с разнообразни ситуации, които могат да възникнат. Затова бъдещото работно място ще изисква от нас да подобрим способността си да намираме решения на сложни, нестандартни ситуации и казуси.

Критично мислене и аналитичност

Въпреки че в бъдеще силно ще разчитаме на автоматизацията на част от нашата работа, все още сме далеч от това да доверим стратегически решения на алгоритми. В един по-автоматизиран работен свят хората ще продължат да бъдат тези, които вземат решения, докато машините и изкуственият интелект ще допринасят с информация и данни. Следователно критичното мислене ще бъде решаващо умение, което ще ни позволи да анализираме ситуации, да обмисляме алтернативни решения и да избираме въз основа на логика и разсъждения.

Креативност, оригиналност и инициативност

Светът се е развил благодарение на креативността на хората. В края на краищата роботите са измислени, защото, преди всичко, човек е имал идеята за това. Също така, работните места, които изискват въображение, креативност и творчески анализ, са много по-трудни за автоматизация. Всъщност когато става въпрос за артистични дейности , машините и изкуственият интелект не могат да се сравняват с творческите умения на човека. Креативността е от съществено значение, за да се предложат нови технологии, продукти и услуги във всяка индустрия.

Лидерство

Добрите лидери определят успеха на бизнеса. Това най-вероятно ще е вярно и след 50 години. Лидерските ни умения ще ни позволят успешно да ръководим екипа си, да навигираме работния процес и да развиваме компанията си.

Мониторинг, контрол и анализ на технологии

Анализа на технологии основно включва отстраняване на неизправности, както и препроектиране и анализиране на съществуващи системи - изключително важно умение, което е необходимо на компаниите, за да поддържат нивата си на продуктивност. Тъй като бизнес светът продължава да става все по-зависим от машините и автоматизацията, нуждата от професионалисти с технологични умения и знания ще нараства.

Дизайн и програмиране на технологии

Програмирането поетапно се превръща в общо професионално умение, особено сред по-младата работна сила. С компютрите, които вече са неразделна част от работното място, способността за кодиране ще се окаже от съществено значение.

Устойчивост, адаптивност и толерантност към стрес

Събитията от последната година ясно демонстрираха, че устойчивостта, адаптивността и толерантността към стрес на служителите ще са стават все по-ключови умения, които ще гарантират стабилността и ефективността на работния процес, независимо от външни трусове и промени. Работейки над професионалните си умения, доза хладнокръвие и способност да търсим решения, вместо оправдания ще ни прави все по-привлекателни кадри.

Идейност, аргументативност

Нестандартните идеи и решения, които бъдещето ще изисква, предполагат и необходимостта човек да ги представя и защитава по начин, разбираем за колегите му от различни сфери на дейност. Затова, заедно с идейността, умението да излагаме аргументи и успешно да обосноваваме предложения пред различни групи хора с разнообразна квалификация ще е ключово за професионалния ни успех.

Learnability – способността да учим, да се развиваме и да се адаптираме

Според различни статистики, растящите темпове на  дигитализация ще доведат до необходимостта 50% от всички служители в световен мащаб да се пре- или доквалифицират през следващите 5 години.

За да може да направим успешно този скок в бъдещето, независимо кое от топ 10 уменията се налага да  придобием или доразвием, решаваща е способността ни да учим и да се адаптираме, независимо от възрастта, образованието или позицията ни в компанията, от която сме част. Умение, което в Manpower събирателно наричаме Learnability.

Вашият коефициент на Learnability (или LQ) отразява вашето желание и способност да растете и да се адаптирате към нови обстоятелства и предизвикателства през целия ви трудов живот.

Направете сега оценка на своето LQ, открийте силните си страни и ги приложете в развитието на едно от уменията на бъдещето още този месец!

 

Направете сега оценка на своето LQ