Вход

В нашия фокус

31.08.2022

Росена Ценова

Центровете за споделени услуги – актуалният адрес на финансовите и счетоводните професии в страната

В ролята си на Ръководител екип –  Финанси и Администрация, Търговия и Маркетинг, Росена Ценова работи всекидневно с клиенти и кандидати, фокусирани в счетоводния и финансовия бизнес. В тази статия Росена споделя причините, поради които България се е превърнала в притегателен център за центровете за споделени услуги, какви са предимствата на работа в тези компании и кои са най-търсените умения сред кандидатите.

 

Напоследък наблюдаваме активното откриване и разрастване на множество международни центрове за споделени услуги в страната. Какви са причините за тази нестихваща тенденция?

Наистина последните няколко години наблюдаваме силен растеж на центровете за споделени услуги с фокус финансови и счетоводни операции. България се превърна в притегателен център за мултинационални компании, които оптимизират и автоматизират процесите си. Съществуващите центрове увеличават драстично екипите си, също така има нови, които тепърва откриват нови аутосорсинг звена. Забелязва се тенденция новите центрове да са част от компании, които вече са на българския пазар и добре познават начина на функциониране на бизнеса в страната. Има множество други фактори, които благоприятстват да бъдем избрани като дестинация за споделени финансови и счетоводни услуги. Водещи са добрия бизнес климат в България, наличието на квалифицирани кадри, владеещи езици, часова зона, която дава възможността за комуникация с няколко континента. Бързият интернет и добра инфраструктура също  не са за пренебрегване при избор на страната ни.

Качеството на извършена работа благоприятства българските служители да са предпочитани кадри на фона на други пазари, които предлагат аутсорсинг възможности.

Това доведе до голямо търсене на кадри и засили конкуренцията между компаниите в това да предлагат по -добри условия и придобивки. Наблюдаваме драстично повишение на възнагражденията в сектора.

Пандемията промени начина на работа в много компании, голяма част от тях въведоха дигитализация на процесите и възможност за дистанционна работа. Тези процеси още повече насочиха компаниите към това да забързат оптимизацията и създаването на центрове за споделени бизнес услуги.

 

Наблюдава ли се разлика между длъжностните характеристики на финансовите и счетоводните специалисти, работещи в центрове за споделени услуги и тези, упражняващи дейността си в друг вид предприятия?

Има няколко съществени разлики в организацията на работния процес и разпределяне на отговорностите в център за споделени услуги от една традиционна структура на финансово – счетоводен отдел в компания. В центровете има голямо сегментиране на операциите с цел процесът да бъде по-бърз и да се отхвърля по-голям обем от работа. Отделният специалист има фокус на отговорностите и  това позволява да бъде доста прецизен в работата си. Обикновенов центровете има специалисти, отговарящи само за приходни или разходни платежни документи, други, които са насочени към анализи или изготвяне на финансови доклади и обобщения. Палитрата от позиции е голяма и служителите могат да се насочат към тясна специализация, която ги профилира в това, което правят. Съществуват доста повече възможности за кариерно израстване и рокади в различни направления, за разлика от стандартните отдели, където мениджърска роля заемат основно финансовият мениджър или главният счетоводител.

 

Кои са най-често търсените меки и технически умения в индустрията?

Владеенето на езици е основно изискване за работа в центрове за споделени финансови услуги. Водещ е английският език, а всеки друг носи допълнително предимство. Висшето образование в областта на финансите и счетоводството също е ключово, не само като натрупани знания, но и като основа за кариерно развитие в този сегмент. В подборния процес за такъв тип компании е важна мотивацията на кандидатите, защото те ще минат през множество обучения и ще имат възможност да се развиват  в структурите на компаниите.

Умението за работа с различни системи и софтуери е важен елемент, тъй като в повечето случаи работата е автоматизирана и се налага бърза адаптация към тези процеси. Освен това се внедряват и различни нови системи, които да облекчат работата на служителите, но и изискват внимание към детайла и допълнителна верификация.

Друго основно умение е комуникативността. На специалистите от такъв тип отдели им се налага да общуват ежедневно с колеги от различни екипи, понякога и на глобално ниво.

Желанието да се придобиват нови знания и умения е ключово. За да стартира работа, един финансов аутсорсинг център се налага да се направи трансфер на процеси и операции, които до момента функционират в други държави. Този период е доста предизвикателен, но често хората, които участват в него трупат ценен опит, който е все по-търсен, заради големия растеж на такъв тип центрове в страната.

 

Предимства на работа в център за споделени услуги

Работата в такъв тип компания дава много предимства на служителите си. Някои от тях са в комуникация с колеги от цял свят, имат възможност за кариерно израстване и стабилност. Финансовите центрове за споделени услуги предлагат множество социални придобивки и се стремят да развиват своите служители с обучения и програми за удовлетвореност и задържане. Голяма част от тях имат отлични програми за въвеждане на служителите, това е една от причините да са предпочитани от млади таланти, които сега стартират кариерата си в сектора. В доста голяма част от компаниите има възможност за работа от вкъщи и гъвкавост, което е все по-търсено от страна на кандидатите.