Вход

В нашия фокус

26.10.2022

Кристина Милева

База данни без граници или как се изгражда набор от ИТ специалисти от няколко държави?

Динамичният пазар на технологичните компании налага все по-гъвкави решения, що се касае до индентифицирането и привличането на таланти. Безпрецедентният скок в обема на ИТ проектите, експанзията на софтуерни и аутсорсинг компании, налага нов прочит в модела на работа с най-добрите в този сектор. Наблюдава се константната нужда от специалисти, а последните от своя страна доставят високи стандарти на предоставяните услуги, но са малко на брой. България е сред най-предпочитаните инвестиционни дестинации за развойна дейност, но отрицателният демографски прираст не позволява пазарът на труда да откликне на колосалния брой ИТ специалисти, които се търсят. В ИТ сектора на практика не съществува понятие безработица. Кадрите в сферата ясно дефинират предпочитанията си към дистанционен модел на работа. Нещо повече, те често отказват предложения за проект, ако работодателят не предлага възмжност за работа от всяка точка. Кристина Милева, Мениджър екип продажби и бизнес развитие в Manpower България, разказва повече за бъдещето на ИТ професиите сега, когато границите изчезват, а океанът от таланти се увеличава.

 

Работата от разстояние – веднъж мечта, тя бързо се превърна в основния модел на работа на милиони хора по света

След тежките времена на пандемия, а в много компании и преди този период, работата от разстояние е предпочитан модел. Компанията ни наблюдава, анализира и дефинира тенденциите на пазара на труда и човешките ресурси повече от 80 години. Ежегодно, както и кампанийно, Manpower изготвя десетки проучвания, касаещи последните тенденции и нагласи от страна на работодателите и от страна на талантите. Всеки анализ еднозначно подчертава желанието на ИТ специалистите за работа от разстояние. Тези данни са валидни за целия Югоизточен регион. Анализът на тези устойчиви тенденции дава увереност на всички държави в клъстъра на компанията, че е време да бъдат приложени визионерски подход и иновативни решения за справяне с нарастващата нужда от ИТ кадри.

 

Професия „Контактор“ – бъдещето на работещите от разстояние

Професия контрактор е гъвкаво B2B решение, което много компании и специалисти използват устойчиво. Това е настоящата реалност за работещите от разстояние ИТ експерти и екипи. Така в началото на тази година, с обединени усилия, експертиза и ноу-хау, създадохме единна, споделена база данни от ИТ контрактори, които могат да бъдат ангажирани в краткосрочен и дългосрочен проект. Тази база данни се обновява седмично и няма момент в който тя да бъде статична. Специализираните ИТ Рекрутмънт отдели във всички страни от клъстъра допълват базата с ИТ таланти, които са идентифицирали, интервюирали, валидирали - както като ниво технологична експертиза, така и на ниво мотивация и меки умения. Нещо повече, в последната половин година успешно поставихме силен фокус върху изграждането на цели мобилни екипи, които чрез своя доказан опит биха могли да поемат повече от един мащабен проект.  Тези екипи могат да осигурят по-широко покритие и по-висока скорост на изпълнение на заданията, което осигурява на бизнеса възможност да вземе още нови проекти, които да увеличат пазарния дял и печалбата на компанията.

Всички стандарти за високо качество на работа от разстояние са не просто добри практики, а измерима резултатност, която технологичните решения могат да отчетат, измерят и оценят. Реалните предизвикателства, които компаниите до скоро срещаха с модела на работа от разстояние, вече са в далечното минало. Всички иновативни технологии са в помощ на гладкото протичане на работния процес. ИТ специалистите са в постоянна колаборация с екипите, могат сами да повишат своята ефективност.  Едно от безспорните преимущества на работата като контрактор е възможността да се гради и поддържа здравословен баланс между работа и лично време.

Споменавайки този баланс, бих искала да допълня, че екипите ни в оценка и развитие на човешкия потенциал са в постоянна услуга на всички ИТ контрактори, като на тяхно разположение е и кариерният център, както и всички технологични инструменти, в т.ч. геймификацията, като най-съвременен инструмент за оценка и развитие.

 

Успехът се крие в правилното управление на базата данни и идентифицирането на нуждите на клиенти и таланти

В картата на доставчиците на интегрирани решения за управление на човешките ресурси, Manpower заема централно място, поради комплексния подход, който използваме още на ниво стратегия. Намираме решения там, където често те не се виждат без въораженото око на професионализма. За да бъдем максимално полезни за нашите партньори, ние създаваме цялостна концепция. Комбинираме силата на ИТ контракторите от базата данни с ефективността на специализирани ИТ академии, за повишаване на технологичната квалификация на млади таланти с малък опит или без такъв. Създаваме, изцяло подчинени на технологините нужди на компаниите, обучителни програми, със средна продължителност три месеца. На финала на академията всеки от курсистите полага изпит и представя решение на реален бизнес казус. Чрез тестване и оценка на личните качества, ние гарантираме, че младите таланти са готови да допринесат за успеха на организацията от своя първи работен ден.

За да бъдем максимално полезни на бизнеса, ние осигуряваме не само най-подходящите ИТ контрактори за проекти, но и напълно интегрирани решения по наемането на специалисти от други държави. Компанията ни поема всички съпътстващи местното трудово законодателство изисквания, наемане, застраховки, администрация и отчетност.

Работата от разстояние е предпочитан модел за милиони хора по света. Като компания, която следи пулса на пазара на труда, ние в много отношения сме пионери в създаването на устойчиви и логични решения за бизнес нуждите на нашите партньори, едно от които безспорно е силата на консолидираната база данни от контрактори в ИТ сектора.