Вход

В нашия фокус

13.08.2021

Иван Варбанов

RPO – нови хоризонти пред познатия процес за синхронизиране на стратегията по подбор на персонал и бизнес целите ви

Recruitment Process Outsourcing (т.нар. RPO) е форма на изнасяне на бизнес процеси, при която компаниите възлагат част или цялостния подбор и назначаване на персонал към външен, специализиран в HR, доставчик. В световен мащаб единадесет поредни години Manpower получава отличието „Световен лидер в RPO сектора“ на Everest Group, с активни проекти в над 64 държави.

За спецификите на RPO услугата на българския пазар и новите хоризонти пред нея в ситуацията на висока динамика и повишен глад за кадри, които наблюдаваме у нас, разговаряме с Иван Върбанов, Мениджър Бизнес развитие в компанията ни.

Говорейки за пазара в България, компании с какъв размер и от кои сектори най-често търсят и се възползват от RPO услугата?

От изнесен подбор се възползват компании от най-различни сектори и големина, като в различните примери целта е различна. Ако при стартиращите, както и scale up компаниите, стремежът е чрез RPO да се ускори събирането на екип, докато ядрото на компанията има възможност да се фокусира върху разработване на продукта си, то при големите компании най-често целта е да съдействаме с част от подбора за специфични роли.

Важно е да се подчертае, че методологията, която използваме, ни дава висока степен на гъвкавост и ни позволява да адаптираме процеса към различни цели, както и различни по тип и големина компании. Пазарът на труда става все по-динамичен и стандартните подходи все по-рядко носят желаните резултати. Необходим е задълбочен прочит на спецификите на дадената компания, за да може да бъде направен най-правилният подбор и тук идва мястото на RPO услугата.

Кои са плюсовете и, които може би не са напълно видими на пръв поглед?

На първо място страничният анализ, който нашите специалисти изготвят. Много често един различен поглед върху вътрешния процес на дадена организация води до промяна в много положителна посока.

Също така гъвкавостта, която партньорите ни получават. В изнесения подбор наш колега, изцяло ангажиран с конкретния проект, използва целия вътрешен ресурс на Manpower България – бази данни, контакти, мрежа, опит, комуникационни канали, добри практики. Този формат на работа многократно повишава качеството и ефективността на процеса и позволява на клиентите ни да следят развитието на проекта чрез регулярни справки и ъпдейт за прогреса, без да са ежедневно ангажирани с темата.

Как RPO помага да се синхронизират стратегиите по подбор на персонал с бизнес целите на компаниите?

Като компания, сложила пръста си на пулса на пазара на труда, отчитаме повишена динамика и разместване на слоеве в доста сектори в България. Все по-често се налага на наши клиенти да отделят огромен ресурс за много кратко време с цел изграждане или запълване на екип. В тази ситуация изнесеният подбор дава възможност да се компенсира високото натоварване и бързо да се отговори на бизнес нуждите с набавяне на необходимия човешки капитал.

Изнасяйки цялостно подбора си, HR екипът може да се фокусира върху други стратегически функции като подобряване на работодателската марка например – толкова ключова функция днес. Всичко това представлява истинско преимущество за работодателя като същевременно с това, той запазва пълен контрол над процеса.

Какъв е стандартният формат на един RPO проект?

Най-често такъв RPO проект се поема от специалист по подбор в дадения сектор от екипа ни, който стартира работа при нашия клиент. Залагат се KPI’s, срокове и конкретни целия. В повечето случай колегата поема целия процес на подбор с изключение на най-финалните интервюта и все по-често дори участва във вземане на решения за определени кандидати. Основна цел в подобни проекти е най-ефективно да бъде използван допълнителния човек не само като ресурс, а и като експертиза.

Кои са последните иновации в сферата?

Големите новости в света на изнесените HR решения е разгръщането на цялостни партньорства между компании и HR партньори. Като международна организация с традиции в най-различни направления, наш стремеж е опитът и експертизата ни да са ефективен инструмент в ръцете на HR директорите от различните сектори.

За целта инвестираме все повече в подобряване на средата, преквалифициране на кадри, развитие на човешкия капитал в компаниите под бранда Assert International, предлагаме все по-обемни и изчерпателни анализи на пазара на труда и не на последно място – цялостни HR решения за българския пазар на труда.

Recruiting in the digital age – Manpower Академия

Именно в този дух стартирахме и целенасочена RPO академия “Recruiting in the digital age”. Привличането на таланти за нас е ключов фактор в развитието на една компания, а HR специалистът играе решаваща роля в изграждането на един dream team, който да се справя с предизвикателствата на все по-конкурентния пазар. Точно заради това стартирахме RPO Академията, в която избрани кандидати получават възможността да овладеят различните техники и методи на ефективния подбор в дигиталната ера и да станат част от екипа ни.

Целта е в продължение на няколко месеца да получат увереност и знания за конкретна индустрия, да се превърнат в тесни специалисти в съответните профили, изисквания, нива на възнаграждения, конкретни процеси. Не на последно място най-добрите сред тях, ще имат възможност заедно със старши специалист от нашия екип да поемат конкретен RPO проект.

Смятаме, че всяка компания трябва да се старае да подобрява сектора, в който оперира. В Manpower силно вярваме, че човешкият капитал е в основата на подобна промяна и затова системно инвестираме в тази посока.