Вход

В нашия фокус

17.12.2021

Калоян Беличовски

От един мениджър към друг: Препоръки за топ мениджъри в търсенето на работа

Динамичният пазар на труда предлага повече възможности от всякога за всички кандидати на масови позиции. Производствени оператори, складови работници, кол център агенти, продавач-консултанти намират следваща работа само за няколко часа. Когато обаче даден човек се е развил високо в йерархията на дадена компания, придобил е нишови умения и компетенции, намирането на следваща подходяща работа може да бъде предизвикателство, а понякога дори да отнеме години. За това как процесът да бъде по-лесен и успешен разговаряме с Калоян Беличовски – Мениджър Подбор на персонал в Manpower България.

 

Наблюдава ли се необходимост от таланти на ръководни позиции в различните отрасли на бизнеса в България?

От началото на Covid-19 ситуацията в цялата страна наблюдаваме значителен ръст на необходимостта от хора, подходящи за ръководни позиции в много индустрии. В този период голяма част от бизнеса се ориентира именно към привличането на кадри от това ниво, тъй като криза от здравен, икономически и демографски аспект изискват все по-добра и ефективна организация на работа. В допълнение големия брой нови инвеститори, основно в сектори Производство, Логистика, Аутсорсинг на бизнес процеси и Информационни технологии, обяснява тенденцията за необходимостта от добре квалифицирани ръководни кадри.  

В резултат на засилената дигитализация и роботизация се появат и ще продължат да се създават и нови професии. Това е факт, поради причината, че ще се изисква все по – квалифициран персонал, както и обучението на такъв, който да управлява улеснението и оптимизирането на бизнес процесите. Това е естествен ход на развитие на работната среда, което е напълно естествено спрямо тенденциите на пазара на труда.

 

Какви умения трябва да притежава един успешен мениджър в постоянно променящия се пазар на труда?

Партньорите ни при търсене на ръководни кадри обичайно очакват от тях умения и знания в множество направления. Все по-важни са т.нар. „меки умения“, които компаниите очакват от кандидатите да владеят. Дигитализацията изигра ключова роля върху процесите, като значително увеличи темпото на работа, следователно освен практическите умения на мениджърите, от тях се очаква да бъдат последователни и достатъчно гъвкави в комуникацията с екипите, клиентите и партньорите си.

В бизнес пространството все по-често се говори за бърнаут ефекта върху служителите поради бурното, постпандемично развитие на икономиката. В този случай нерядко ръководителите към съответните звена изпълняват ролята и на психолози, така че да запазят и задържат служителите си от последствията на претовареното работно ежедневие.

 

Има ли тактики, трикове и стратегии, които да се използват в процеса за кандидатстване, за да се отличим от останалите кандидати?

Прекият и проактивен подход винаги е бил отличителен що се касае до ръководни роли. Разбира се, границата между положителен и негативен ефект от евентуална проактивност при търсене на нови възможности е тънка, като опитните мениджъри в различните сектори добре знаят това. Все по-често нашите партньори разглеждат автобиографиите на кандидатите и търсят това, което не пише между редовете.

Много важен канал е ефективното използване на препоръки. То далеч не е отживелица, а напротив – в голяма степен компаниите се допитват до колегите си от бранша за още по-детайлна обратна връзка, на която могат да разчитат.

При процеси по привличане и подбор на ръководни кадри ние в Manpower България например държим на активната работа с наши колеги психолози. Чрез водещи световнопризнати инструменти за оценка на личностни характеристики, те могат да консултират клиентите ни за това доколко даден кандидат би се чувствал добре в тяхната организация, какво именно очаква от работата си, в какви ситуации биха срещнали затруднения с него, какво е готов да даде, за да получи и прочее. По този начин успяваме ефективно да напаснем правилния човек с правилната възможност – особено ключов процес когато става дума за ръководни позиции.  

 

Какви очаквания имат служителите към техните преки ръководители?

Повече от всякога работодателите очакват увеличаване или запазване числеността на работната сила през новата година. Това води със себе си огромна отговорност, тъй като възможностите пред кандидатите нарастват с всяка изминала седмица и интензитета на търсене на нови кадри от всякакво естество се увеличава драстично.

Служителите търсят в мениджърите към съответните звена подкрепа и разбиране както в професионален, така и в личен аспект. Откритата комуникация е ключът към всички взаимоотношения, а добрата работна култура и емоционална интелигентност са водещи, дори задължителни за един мениджър.

Сигурността на работното място и достъпът до информация относно бъдещото развитие на компанията, са особено високо ценени от служителите. Когато не са добре информирани за развитието, резултатите и плановете на своята организация, те спират да се чувстват ангажирани с нея. Тук е и ролята на техните преки ръководители – да бъдат редом до хората си и да могат да разчитат едни на други.