Вход

Съвети за Кандидати

07.02.2023

Manpower Bulgaria

Как да превърнем интервюто за работа в отворен разговор?

Обикновено, когато събеседваме в интервю сме свикнали водещата страна да е работодателят, той да да задава тона на разговора и да изисква от нас информация, свързана с нашия опит. Интервюто за работа би трябвало да е отворен разговор с опознавателен характер, в който и двете страни се запознават с  човека/компанията насреща. Изборът на конкретен кандидат и работно място е двустранен процес. Затова нашият  съвет към кандидати е да задават въпроси, които ще им помогнат да си представят в най-голяма степен начина на функциониране на компанията и ценностите, които изповядва, за да преценим как ние самите се разпознаваме като част от екипа на този работодател.

По време на интервюто с дадена компания е важно да изискваме да ни разкажат  с  подробности кои ще са основните ни задължения, какви са технологиите, с които ще работим и основните процеси, които се следват. Това ще ни даде информация  колко съвременни методи използва избрания  работодател и къде се намира спрямо конкурентите, ако вече имаме опит в аналогична компания. Друг тип въпроси са свързани с екипа и прекия мениджър, с когото ще работим. Би било чудесно, ако има възможност да се запознаем с тях предварително и да придобием впечатление.

Ето няколко въпроса, които биха ни помогнали да сглобим пъзела относно цялостната представа, която си изграждаме за нашия потенциален бъдещ работодател:

  • Как компанията подпомага професионалното развитие и кариерното израстване на служителите?
  • Как компанията подхожда към иновациите и насърчава новите идеи?
  • Какъв е лидерският стил на моя пряк ръководител?
  • От колко време членовете на бъдещия ми екип са част от компанията?

 

Освен за работните процеси е важно да разберем каква е културата на компанията, тъй като от атмосферата и отношението към служителите може да почерпим информация за мениджмънта и начина на общуване и сътрудничество.

 

Един от начините да разберем повече за културата на компанията е да зададем въпроси, като например:

  • Разкажете ми за фирмената култура и какво е да работите тук? Как ценносттите на компанията се отразяват в деѝността ѝ?
  • Как компанията осигурява баланс между работата и личен живот?
  • Как се насърчава комуникацията и сътрудничеството между колегите и мениджмънта?

Отговорите на тези въпроси могат да ни дадат вътрешна информация за културата на компанията и работния климат, което може да ни помогне да преценим дали тя е подходяща за нас. В допълнение може да помолим отсрещната страна да ни опише как те си представят правилния кандидат за позицията и да видим до каква степен ние отговаряме на очакванията.

Задаването на обмислени и добре структурирани  въпроси по време на интервю не само демонстрира нашия интерес и ангажираност към ролята, но също така показва, че сме проучили компанията и сме запознати с нейните цели и ценности.

Важно е да споменем, че не винаги е възможно да зададем всички въпроси, така че предварително може да изберем най-важните за нас. Освен това е изключително важно да слушаме внимателно, тъй като до голяма степен информацията, която търсим може да бъде споделена с нас по време на разговора и тогава да зададем само един-два от допълнителните въпроси.

В заключение, винаги трябва да се подготвим  за интервю, да сме се запознали с компанията спрямо информацията, предоставена в различните канали. Хубаво е да имаме списък с най-важните въпроси, чиито отговори търсим, както и да си водим записки, така че да не пропуснем нещо ключово. В края на срещата след събиране на цялостната информация е необходимо да си дадем равносметка и дали хората, с които сме се запознали са ни допаднали като личности, защото и това е от значение при взимането на информирано решение дали сме открили правилното работно място и сме готови да кажем „Да“ при евентуална оферта за работа.