Вход

Попитахме Експертите

20.04.2021

Катерина Шопова

Mindset Management или тънкостите на управлението на нагласи в България

В последните години Mindset Management от термин с неясно значение се превърна в основен инструмент за подобряване на корпоративната култура, екипната дейности и индивидуалното представяне на служителите. Водещите компании на пазара залагат на управление на човешкия капитал, базирано именно на управление на нагласи, за да създадат и поддържат работна среда ориентирана към растеж, вдъхновение и мотивация.

Този тип HR политики се оказаха особено успешни и в условията на висока пазарна динамика, предизвикана от световната пандемия в последната година.

Как се управляват нагласи в тези предизвикателни времена попитахме Катерина Шопова, директор "Човешки ресурси" в Лидл България, отличена с признанието "HR мениджър на годината” за 2020 година на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ).

И през 2021 TOP Employers Institute обяви за втора поредна година Лидл България за ТОП работодател за България и Европа. Как поддържате култура на растеж и нагласите на хората в организацията си дори по време на криза?

Катерина Шопова: Ключово в ситуации на криза е лидерството. Изминалата година беше много предизвикателна в това отношение поради своята динамика и непредвидимост. Част от контактите станаха виртуални, което усложни процесите и отне част от инструментариума за комуникация.

За нас в Lidl темата за лидерството е приоритет много преди COVID-19 –ефективното и вдъхновяващо управление винаги е било в основата на корпоративната ни култура. Смятам, че именно тази нагласа и добрата предварителна работа в компанията за изграждане на доверие, ни позволи, при настъпването на кризата, да намерим бързо работещите формати за общуване. Преодоляхме предизвикателствата благодарение на искрената, ясна, точна и навременна комуникация, защото най-важно в трудните моменти е да не оставяш хората неинформирани за това какво предстои и защо го правим.

Съществен елемент е и устойчивостта на HR политиката, защото това създава сигурност у хората. Ще дам пример в тази посока – разширяването на екипа на Lidl продължи, като само за 2020 г. той се увеличи с близо 20% до 3200 човека. Ключовите програми за развитие на служителите дори бяха надградени, въведоха се и нови придобивки. Сред успешните начини хората да се чувстват мотивирани и част от решенията на компанията са различните допитвания за обратна връзка. Чрез тях измерваме нагласите към предприетите стъпки и оценяваме дали те са правилни.

Удовлетворени сме, защото обратната връзка от служителите на Лидл България за действията ни по време на кризата е изключително висока – над 90% ги намират за уместни, а близо 87% смятат, че комуникацията в създалата се ситуация е била ефективна.

А какви са вашите добри практики за стимулиране на креативност и сътрудничество в и между екипите Ви?

Катерина Шопова: Креативността и сътрудничеството са много важни в работата, особено за създаването на проекти с добавена стойност. Ключови за насърчаването им са вярата в потенциала на всеки, даването на свобода и достатъчно пространство за изява. Основополагаща е и позитивната работна среда, в която да усещаш подкрепа и спокойствие, за да споделиш и реализираш идеите си. В Лидл България се стремим да осигурим именно тази съвкупност от предпоставки, с които да мотивираме хората да бъдат креативни и да успяват заедно, като екип.

И за финал, има ли според Вас особеностите на начина на мислене в България, които предразполагат към изграждане на growth mindset?

Катерина Шопова: Смятам, че върху процеса на изграждането на growth mindset в България положително може да повлияе адаптивността ни – българите успяваме да намерим начин нещата да се случат, въпреки трудностите. Позитивен е и фактът, че образованието продължава да се цени, а голяма част от младите хора търсят възможности да го надградят – убеждаваме се в това  всяка година, с  различните си младежки програми. Развитието на предприемачеството и контактът с различни култури също би могло да подпомогне изграждането на growth mindset. Но най-важното е да си създадем правилната нагласа – че можем да постигнем всичко и че дори и трудните ситуации предлагат възможности, а не само препятствия.