Вход

Попитахме Експертите

24.10.2022

Владимир Симеонов

Може ли наистина да се работи ефективно, ако слънцето свети в очите ти и как се управляват хора от разстояние?

Владимир Симеонов е част от Proxiad SEE като Business Operations Director от началото на 2020. Има над 15 години опит в областта на продажбите, маркетинга, връзките с клиенти и управлението на екипи и проекти. Работил е с партньори от цял свят и днес ще сподели повече за дистанционната работа, нейните предизвикателства, добри практики и как се управляват екипи от разстояние.

 

Дистанционната работа се превърна в предпочитания модел на работа заради удобствата, която тя предлага на служителите. Възможно ли е обаче успешното ръководене на хора от разстояние?

За нас работата с колеги, които не са на едно място физически, не е нещо ново - екипите ни работят с клиенти от цял свят. Същевременно офисите ни в София, Пловдив, а от скоро и в Скопие, са в постоянна колаборация, но наемаме и изцяло дистанционно таланти от всички краища на страната. Именно затова познаваме добре спецификите на работата от разстояние и особеностите на процесите, които са необходими.

В опита си открихме, че основното предизвикателство, до което води дистанционната работа, е намалената ангажираност на хората в организацията. За да повишим активността на екипите си, се фокусирахме в организиране на допълнителни активности и инициативи за всички колеги като благотворителни базари, доброволчески инициативи, мини тийм билдинги и т.н. Тези събития ни помагат да подобрим колаборацията във всеки от екипите.

Но освен поводи за среща във и извън офиса, установихме, че колегите ни имат нужда да получават силна морална подкрепа както от страна на мениджмънта, така и от страна на People & Culture екипа. В желанието ни да сложим фокус върху професионалното развитие, прозрачността и мотивацията за надграждане и обучения, създадохме и един от софтуерните ни продукти - GROW. Това е система за развитие и оценяване на служителите, чиято основна цел е да подкрепи споменатото дотук чрез:

  • Ясни процеси в компанията, които подпомагат за по-ефективно управление;
  • Фокус и измерими цели на всеки служител;
  • Улеснено и стратегически планирано личностно развитие;
  • Прозрачност при оценяването;
  • Навременна и ясна комуникация;
  • Срещи лице в лице с мениджъра;
  • Точкова система за оценяване.  

Благодарение на GROW, колегите ни знаят какво се очаква да постигнат сами и заедно с екипа си през цялата година. Заедно с мениджърите си провеждат срещи, по време на които обсъждат представянето им и това кое и как може да се надгради и подобри в процеса на работа. Даването и получаването на обратна връзка за нас в Proxiad SEE е изключително важен процес - и това важи и за двете страни.

За да мотивираме допълнително колегите си, създадохме и платформата Success Card, която цели да насърчи и награди инициативността им, когато допринасят с усилията си за развитието на организацията в различни направления: водене на обучения, създаване на технически документи и материали, webinar-и, tech exchange-и, съдействие в работата на други екипи (Маркетинг, People, Recruitment и др.)

Всичко това доведе до засилена колаборация между отделите и допринесе изключително много за създаването на стабилна среда.

 

Кои са уменията, които трябва да притежава всеки, който би искал да е истински успешен в работата си от разстояние?

Освен уменията, нужни за заемане на съответна позиция, за нас е изключително важно хората, с които работим, да бъдат отговорни към задачите, които имат на дневна база. Затова умения като добра организация на задълженията, оптимално планиране и комуникация с екипа са в основата на успешния работен процес.

Разбира се, това е свързано и с изграждането на добра екосистема от дигитални инструменти, които да осигурят спокойствието им.

 

Какви врати отвори за вас имплементирането на този модел на работа и кои са най-големите предизвикателства, които срещнахте?

Благодарение на дистанционния или хибриден модел, компаниите имат възможност да разширят мирогледа си и да погледнат към нови региони и пазари. Но това води със себе си предизвикателствата за правилно запознаване на хората с културата и процесите, както и от намалена принадлежност към организацията.

Голяма част от нашите служители припознаха хибридната работа като техния желан ежедневен ритъм, защото им позволява да балансират успешно личния и професионалния си живот.

За да отговорим на тяхната нужда от свобода, но и за да запазим връзката между служителите и организацията, имаме либерална политика, която насърчава посещаването на офиса за обмяна на опит, среща с колеги или просто за добре прекарано време.