Вход

В нашия фокус

19.03.2021

Мария Стоева Герасим Найденов

Проучвания на пазара на труда като основа за планиране в ситуация с висока непредвидимост

Като стратегически HR партньор на компаниите и работната сила в България, фокуса ни в Manpower следва актуалните нужди на пазара и на нашите партньори. В началото на 2021 година това естествено доведе до разширяване на портфолиото ни с три нови сегмента услуги – Проучвания на пазара на труда, Оценка на таланти, Обучения и развитие на работната ръка. Какво точно включват те, ще ви разкажем в три отделни разговора с колегите, завеждащи съответните звена.

Днес Мария Стоева, Мениджър „Продажби и бизнес развитие“ и Герасим Найденов, Старши консултант пазарни проучвания, ще разкажат повече за Assert Research:

Един от новите стълбове в портфолиото на Manpower е Assert Research. Какво точно обхващат тези нови услуги?

Предизвикателствата на пазара на труда, с които се срещат нашите партньори са много и от най-различно естество. Отдавна разбрахме, че за да бъде един подбор успешен, са необходими много стъпки преди и след него, заради което в годините поетапно се фокусирахме върху най-важната първа стъпка – подкрепата с информация.

Целта е нашите клиенти да могат да изградят правилно своите планове, бюджети и системи. Така стартирахме с пазарните проучвания, а от началото на тази година вече имаме специализиран екип, работещ единствено върху такива проекти. Щастливи сме, че компаниите, с които работим оценяват данните, които получават от нас и като резултат, имаме най-бързо развиващата се бизнес линия от години насам, а именно тази за пазарни проучвания.

Как се стигна до решението да добавите проучвания на пазара на труда към услугите си именно по време на пандемия?

В последната година към обичайните трудности се добави и още една, при това неочаквана и в особено големи размери – COVID-19 пандемията. Флуктуациите на пазара на труда станаха още повече, прогнозирането стана още по-трудно, а да изградят добре работещи процеси и стратегии за много компании се оказа почти невъзможно.

Качествената и навременна информация по различни HR тенденции, метрики и практики беше и продължава да бъде един от най-важните компоненти, с които подкрепяме партньорите си. Работейки със стотици клиенти месечно от всякакви индустрии, региони на страната и размери, работейки с огромен брой хора ежедневно, ние имаме уникалното предимство да виждаме тенденциите преди всички останали, да ги анализираме и да консултираме партньорите си по най-добрия начин.

Към кой тип проучвания забелязвате най-висок интерес от страна на клиенти и партньори?

Стандартно от години насам най-голям интерес виждаме към проучванията на възнаграждения и към т.нар. talent mapping – проучването за наличие на таланти. Бързият ръст на възнагражденията и константният недостиг на кадри доведоха до там, че почти няма компания, която да не се интересува от такъв тип сравнителни анализи.

Чудесна изненада за нас е да видим, че дори в условията на криза, организациите се интересуват живо и от други ключови компоненти, важни за установяването и запазването им като водещи работодатели. Все по-често се ангажираме с проучвания на компенсационните пакети; на ангажираността и удовлетворението на служители в дадена компания; на работодателската й марка; с анализи на организационна култура и т.н. Всички подобни проекти ни дават вярата, че бизнесът в страната се движи в правилната посока и действително HR функцията успява да се установи като стратегически ключова за успеха на всеки бизнес.

Наблюдаваме засилен интерес и от страна на нови инвеститори, разглеждащи България като подходяща дестинация за своите бизнес планове. В тези случаи нашите проучвания са ключови, защото предоставят конкретна информация по специфични за компанията критерии като нива на възнаграждения, регулаторна рамка и други основополагащи фактори, които дефинираме заедно с инвеститорите.

Вместо да използваме обща информация, и тук целта ни е да стигнем до ключовите подробности, важни за конкретния проект, за да могат новите компании да планират стратегиите, бюджетите и очакванията си по най-добрия начин.

Качествените данни са основата на качествените пазарни проучвания – какъв е методът на Manpower тук?

Това е съвършено вярно и както всички добре знаем, възможно е дадена официална информация да бъде недостатъчно акуратна, така че да се „стъпи“ на нея. Затова добавянето на Assert към портфолиото ни е толкова ключово. По този начин получихме достъп до методи за статистически анализ, специално разработени за проучвания в сферата на пазара на труда. Методологията стъпва на официалните данни на всяка държава, като се интегрира с вътрешната база данни на компанията ни и така позволява комбинирането на множество канали за събиране на информация в един анализ.

Този нов подход позволява ефективно събиране и обработка на данни и ни дава възможност да предоставяме актуална информация в реално време.

Горди сме, че успяхме да представим Assert Research продуктите на българския пазар и множество компании вече се възползват от тях.

В какви случай персонализираните проучвания са най-полезни за компаниите?

От години наши клиенти от най-различни индустрии страдат от традиционните проучвания на пазара. Плащат цената им скъпо – през трудно намиране на кадри и още по-трудно задържане на такива. Затова бягаме далеч от концепцията за анализ на обща информация и целим винаги да бъдем максимално конкретни. Всички знаем, че дяволът е в детайлите и именно детайлите са това, върху което се фокусираме. Настройваме сравненията си много внимателно спрямо конкретна пазарна ситуация, конкретна компания и разпределение на екипи и отговорности.

Така успяваме да стигнем до точни, измерими данни и да дадем в ръцете на клиента си един документ, който отговаря ясно на неговите въпроси на дадена тема. Това е и причината да бъдем предпочитан източник на информация в ситуации на отваряне на нови компании или бизнес единици, на планиране на бюджети, на пренастройка на процеси и т.н.

С повече въпроси може да се обърнете към нашите Assert Research специалисти - Мария Стоева ([email protected]) и Герасим Найденов ([email protected])