Вход

Попитахме Експертите

11.11.2021

Мариян Маринов

Кой оцеля? Който иновира.

Иновацията като шанс за успех. Иновацията като устойчиво развитие. Иновацията като необходимост и начин на живот. В последните години, в драматично скоростно променящия се пазар, видяхме множество примери на компании, които „спечелиха“ от кризата, като предложиха иновативни продукти и услуги, променящи пазара и начина ни на живот.

По темата за иновациите в бизнеса разговаряме с Мариян Маринов, Директор Бизнес развитие на „София Тех Парк“ – своеобразния инкубатор на новости на българския пазар.

 

Кои са важните аспекти за успех в условия на криза?

Историята помни достатъчно примери за световни кризи и как компаниите са преминали през тях, как са оцелели и как са продължили.

Какво се изисква за да оцелееш по време на криза? Моят опит показва няколко основни компоненти:

  • Достатъчно налични и свободни корпоративни капитали („бели пари за черни дни“), с които обаче не могат да се похвалят твърде много организации. Дори напротив, сравнително малко са. Този компонент не е гаранция за устойчив успех, тъй като след кризата настъпват нови условия с други „оцелели“ компании, динамиката се ускорява и пазарите не са това, което са били преди това.
  • Дейности и проекти, с които можеш да се разделиш, за да намалиш максимално оперативните разходи и така да достигнеш до „изхода“ от кризисното състояние. Този компонент също може да свърши работа, но той също не гарантира устойчивост, а само ни съхранява за определен, обичайно кратък, период от време.
  • Иновативен капацитет, както аз наричам способността на организациите да се адаптират, да се променят бързо и да продължават да са актуални на пазара, в който оперират. Тези компании най-често успяват да извлекат достатъчно ползи от кризисното състояние, които после се превръщат и в конкурентно предимство при нормализирането на пазарните и икономически обстоятелства. В допълнение – иновирането в рамките на една организация е процес, който създава нови продукти, нови концепции и нови решения, които имат потенциала да се превърнат в крайъгълни камъни от дейността на компанията и осигуряват дългосрочност и устойчивост на успеха. За съжаление компаниите, които акцентират на последния компонент не са достатъчно много, тъй като болшинството считат тези дейности, особено в кризисна ситуация, за излишни и те са първите, които отпадат от процесите в бизнеса им.

 

Какво е необходимо в такива ситуации, за да развием умения за иновиране и така да подобряваме иновативния капацитет на компанията си?

На първо място, нашето безпокойство, че компанията ни е в риск трябва да трансформираме в енергия и ентусиазъм за търсене на нови решения, концепции и продукти, или адаптация на нашата дейност към новите условия. Това би могло да се случи по следните стъпки:

  • Равносметка на мисията и визията на организацията. Защо съществуваме, как работим, какво предлагаме на нашите клиенти и кое в нашите продукти или услуги им дава най-голяма стойност?
  • Това, което предлагаме на нашите клиенти може ли да продължи да им дава стойност и в променените обстоятелства и наложително ли е то да промени формата си? Ако е наложително – какви са перспективните опции за тези промени? Имаме ли варианти?
  • След проведени разговори с някои от нашите ключови клиенти – как те възприемат нашето решение за адаптация, подобрение или дори промяна в продукта, от който извличат ползи. Ако го възприемат добре и с очакване, значи това е – вие имате (запазвате) клиенти, на които да сте полезни.
  • Имаме ли оперативен капацитет да реализираме тези промени и колко бързо можем да ги осъществим? Ако не – какъв ресурс би ни коствало да ускорим темпото и да внедрим/подобрим оперативните си процеси, за да реализираме промяната в продуктие и услугите си.
  • В крайна сметка целта на всички предходни етапи е да получат положителен отговор „да“, заради който и ние да пристъпим към действие.

 

Наскоро разбрахме, че ClubHouse е сред топ 10 на най- иновативните проекти на международните технологични паркове. Какви планове имате за развитието му в бъдеще?

Да, това е вярно. Ние вече го развиваме. В момента текат довършителни дейности по хардуерен ъпгрейд, защото все пак проекта навлезе в по-креативните дигитални области и да предложим разнообразие е важно за нашите клиенти. ClubHouse е създаден за да развива дейностите на София Тех Парк в посока реализирането на мисията на дружеството и в този смисъл – ClubHouse основно работи по популяризирането на иновативни български проекти, хора и компании – такива, които са при нас в Инкубатора и такива, които все още не са станали част от нашата общност. ClubHouse не е само дигитално студио. Той е общност от иноватори. Основахме 14 клуба по интереси, сред които БиоТех Клуб, Дрон Клуб, Клуб изкуствен интелект, Клуб Космос, а в момента договаряме още 3 нови.

 

Като човек, работещ активно в сферата на иновациите, в сърцето им в София Тех Парк, разкажете на нашите читатели – защо „иновация“ е дума, толкова често споменавана от всички нас?

Може би, защото все още ни звучи екзотично. Но това не е достатъчно. Аз активно работя в посока да превърнем значението на иновациите не в екзотика, а в нещо нормално и дори задължително. Това гарантира предвидимост, устойчивост и непрекъснат успех както на всяка бизнес единица поотделно, така и на цяла икономика. Иновативният ни капацитет предопределя устойчивото ни съществуване и развитие – като индивиди, като стопански единици, като икономики, като цивилизация.