Вход

В нашия фокус

20.12.2022

Десислава Цанкова

Дългосрочните тенденции на пазара на труда, които ще дефинират и 2023 г.

През последните години организациите се сблъскаха с глобална пандемия, преминаване към дистанционна работа, икономическа несигурност, инфлация и много други неочаквани събития. Всичко това ускори еволюцията на работното място, докато естеството на работата непрекъснато се променя, а пазарът на труда е изключително конкурентен. Какво ни готви 2023 година и как динамиката на пазара на труда ще се отрази на професията на HR-a, споделя Десислава Цанкова, заместник ръководител на екип за черноморския регион.

Кои са най-важните и дългосрочни тенденции на пазара на труда?

Макар динамиката на бизнес света в последните няколко години да ни учи да очакваме неочакваното, няколко големи тренда, които наблюдаваме през 2022 г., несъмнено ще повлияят на пазара на труда и в следващите 12 месеца.

От известно време например наблюдаваме как възприятието на служителите за добър работодател се променя. През 2023 г. човешките ресурси все по-осезаемо ще са насочени към благосъстоянието на служителите, гъвкавите модели на работа и брандинга на работодателя като необходимост за изграждане на информираност, а процесите на подбор сами по себе си се доближават все повече до разбирането за добър „маркетинг“. Без силна работодателска марка компаниите рискуват да пропуснат най-добрите кандидати.

Друг силен тренд, който ще ни съпътства и в идната година,  е търсенето на хибриден модел на работа от талантите. Много кандидати филтрират обявите за работа спрямо това дали има изискване да бъдат в офис или не, което за тях е приоритетно от гледна точка на баланса между работа и личен живот.

Дигиталното набиране на персонал чрез социални медии ще продължи да набира скорост също толкова бързо. В свят, който се ръководи от социалните мрежи, използването на такива онлайн канали за намиране и привличане на кандидати е един от ефективните начини. Публикуването на възможности за работа и насочването към социални медийни платформи като LinkedIn, Facebook, дори Instagram и Tik-Tok, са неразделна част от бъдещето на процесите по привличане на хора. Социалните медии се превърнаха във важен индикатор за търсещите работа. Когато става въпрос за търсене на желани работни позиции, младите хора днес разчитат все повече на каналите си в социалните мрежи, така че има основание да смятаме, че набирането на персонал там ще бъде водеща тенденция и занапред.

Кои се очаква да бъдат основните инструменти за справянето с недостига на таланти през идната година?

Реалностите на новия свят на работа наложиха промяна в гледната ни точка и как генерално следва да подхождаме към набирането на таланти и управлението на хора. Едно от големите предизвикателства през 2023 г. ще бъде именно борбата с недостига и начина, по който мислим за набирането на персонал.

Знаем, че сме в „ерата на кандидата“ и тази тенденция ще се задържи и през 2023 г. Кандидатите са все по-селективни, а конкуренцията за таланти е все по-сериозна. Дните на произволно кандидатстване и пускане на CV-та отдавна са в историята и хората не се страхуват да кажат „не“ на поредната оферта. Някои изследвания показват, че през 2022 г. кандидатите са с 60% по-склонни да кажат „не“ на оферта в сравнение с периода преди пандемията. Преминаването от пасивен към проактивен начин на подбор и използването на маркетингови стратегии за привличане на таланти ще са основополагащи.

Изграждането на база данни от кандидати, които са отворени да бъдат информирани за нови възможности е безспорно от работещите формули. Тенденциите при набиране на персонал ще включват активно търсене на кандидати за конкретни позиции и поддържането на топли контакти, които да са готови, когато се появят нови работни места.

В такъв стегнат пазар фокусът сега трябва да бъде върху опростяването на процесите по подбор чрез оптимизиране и рационализиране на етапите в него, свързани с продължителните кръгове от интервюта и оценка на уменията и да се покаже на кандидатите, че тяхното време също е ценено и важно. За кандидатите, избиращи от множество оферти, бавните процеси за наемане носят риск да бъде изгубен добър талант.

Каква ще бъде ролята и фокусът на HR през 2023 г.?

Ролята на HR се трансформира напълно след пандемията. Специалистите по подбор на персонал днес са ключов бизнес партньор в организациите и ще се очертава все по-ясно стратегическото значение на тази роля. Бързите и непрестанни промени изискват да се развият нови умения, да се проследяват нови показатели и да се автоматизират процеси в отделите за подбор.

Тъй като ролята на привличането на таланти става все по-трудна, задълбочената експертиза в областта, проактивността, креативността и стратегическият подход стават все по-важни.

Печеливши ще са онези екипи, които адресират най-завладяващите и уместни послания до точната аудитория в правилното време.