Вход

Попитахме Експертите

27.07.2021

Верка Петкова-Шекерова

Офис 2.0 икономически и организационни аспекти на хоум офис практиката

Темата за новите офис формати набира все по-голяма популярност, не на последно място заради дългия принудителен период на работа от вкъщи, който накара множество компании да преосмислят начина си на опериране. Но още преди пандемията да постави офис пространствата в нова светлина, големи корпорации започнаха да експериментират с различни иновативни „Офис 2.0“ концепти. За всички тези промени, свързани с настоящето и бъдещето на офис пространствата, разговаряме с Верка Петкова-Шекерова, Директор "Бизнес развитие" в Colliers International.

Кои тенденции дефинират развитието на офис пространствата през последните години?

През последните 15 години периодично и поради разнообразни глобални фактори се говори за радикална промяна в употребата на офиса. От Google моделът на офис за забавление, през изцяло дистанционния режим на IBM, всички ние като експерти или служители очакваме някаква радикална промяна. До скоро зад всеки корпоративен модел стоеше от една страна бизнес логика, от друга едно вътрешно отраслово съревнование – престиж или привличане на кадри.

Много „модерни“ модели набираха скорост – agile working, neighborhood setting, biophilic designs и пр., които станаха популярни, но не работеха за всеки, а изискваха и сериозна инвестиция, за да бъдат приложени в съответствие с конкретните специфики на всяка отделна организация. След първата епидемична вълна обаче, станахме участници в един от най-масовите социални експерименти от гледна точка на начин на работа и работно пространство.

Кои са промените пряко свързани с пандемичната обстановка през последните осемнадесет месеца?

Все по-често се говори за хибридния модел на работа и може би за първи път положителният икономически ефект от подобен модел за компаниите не е водещата причина за промяната. Водещи са служителите, възможността да изпълняваме концентрирана работа от вкъщи или от специфични офисни зони за „тих режим“ както и възможността да правим брейнсторминги или креативна дейност на живо в офиса с колегите и всичко това без да се затрудняваме от наличната инфраструктура. 

Според вашите наблюдения очертават ли се конкретни предизвикателства пред компаниите свързани с хибридния работен модел?

Както се казва „дяволът е в детайлите“, заради което наблюдаваме две направления в които организациите трудно се справят към днешна дата. Първото е свързано с предвидимостта на посещението на офиса, колко често служителите ще бъдат там и съответно как да осигурят възможност те да се засичат хем спонтанно – хем без да става струпване. От тук и втория проблем – какъв да бъде размерът на офиса и какви точно да са функциите на помещенията в него спрямо новите реалности.

От експертна гледна точка можем да кажем, че ерата на „преписвачите“ е към своя край. Все по-специфични стават решенията на компаниите и все повече време и ресурси алокират за анализ на нуждите си в тази насока. Най-общо наблюдаваме три подхода: такива, които изчакват да се завърнат служителите им без да правят особени промени, с идеята емпирично да докажат работещия модел; такива които правят умерени промени или пилотни проекти, както и такива които използваха последните месеци да претворят изцяло пространствата въвеждайки изключително много нови технологии и превръщайки офиса в социално пространство.

Всичко това води ли до трайни промени на пазара на офис сгради и пространства в България?

Пандемията категорично оказа влияние и върху другия основен фактор на офис пазара - наемодателите. Добрата новина за нас, в България, е че сградния фонд в огромната си част е от модерни, на високо технологично ниво сгради. Собствениците изключително бързо успяха да адаптират процесите по поддръжка и експлоатация на офисите и общите части, за да осигурят възможно най-голям комфорт на наемателите и техните служители. Локацията и концепцията на сградите ще продължат да са важни фактори за взимане на решение от страна на компаниите. Ще се добавят още няколко аспекта – качество на въздух и системи осигуряващи безопасност на средата; технологии и възможност за бързо и безпроблемно преформатиране на пространствата;

От друга страна, доставчиците на гъвкави работни пространства също играят все по-активна роля в „новия модел на работа“. Сегментът, който до скоро беше възприеман като насочен по-скоро към фрилансинг и стартъпи, може да се окаже идеалния партньор на корпорациите и наемодателите, за да осигури буфер в неясния размер и функция на работните пространства.

Със сигурност новите начини на работа ще изискват от организациите да са гъвкави, ориентирани към това да управляват добре нагласата и поведенията на служителите си, а от сградите да са „по-умни и зелени“.

 

Colliers International е глобален лидер в сферата на управлението на недвижимо имущество и инвестиции. С операции в 67 държави и над 15 000 предприемчиви професионалисти компанията предоставя експертни съвети на купувачи на недвижими имоти, собственици и инвеститори.