Вход

Попитахме Експертите

10.10.2022

Деница Борисова

Тайната на успеха: Да бъдеш немска компания в България

Деница Борисова е ръководител отдел „Човешки ресурси и правен“ във Фесто Производство. Тя е част от Festo България от 12 години. Има над 20-годишен опит в областта на управлението на хора в големи мултинационални производствени и консултантски компании.
От 2005 г. е преподавател в своята предметна област в програми на University of Portsmouth и Cardiff Metropolitan University, участва в разработването на стандартите за професионална етика на Българската асоциация за управление на хора и е първи председател на Комисията по професионална етика на асоциацията. По образование е Магистър по Бизнес администрация и Магистър по Право. Владее английски, испански, руски и немски език. Има две деца и едно куче. Г-жа Борисова отговаря за човешките ресурси, комуникацията и събитията и правното обслужване на Festo в България за производственото и търговските дружества, както и за Техническия инженерен център.

Фесто Производство спечели първото място и голямата награда на германската икономика в България за 2021 г. в категорията „Голямо предприятие“. Какво стои зад това признание?

Голямата награда на Германската икономика е наистина заслужено признание за целия екип на Фесто Производство, който повече от 30 години произвежда продукти с марката Festo в България. За мен е повод за гордост и призвание вече 12 години да съм част от семейството на Festo и заедно с целия ни екип да градим водещия завод за електроника и един от ключовите Технически инженерни центрове на Концерна. Ръстът на дружеството в България през последните години е стабилен, въпреки предизвикателствата на пандемията. Общата сума на инвестициите за 2020 – 2022 е 70,8 милиона лв. Произвеждаме над 2560 вида изделия дневно, а това на годишна база са над 10 милиона продукти. Всичко това се постига с екипен дух, семейни ценности и задружен лидерски екип!

Сътрудниците в България наброяват над 1300 души, като над 250 са назначени през последната година. Приоритет на дружеството са инвестициите в образование и развитие, като за 2022 г. са проведени над  25000 часа обучения, включително лидерска програма за развитие на над 100 ръководители, стажантски програми за 80 ученици и студенти, обучение на над 30 ученици в дуална форма на образование.

 

Успяват ли да се запазят немските корпоративни ценности на Балканите? По какво се различават те от българските?

Като независима семейна компания в трето поколение, Festo мисли и действа дългосрочно и с чувство за отговорност. Festo се свързва с ясни ценности, най-високо качество и ориентираност към клиентите на над 20 000 служители по целия свят. Разбира се, ако ежедневно не демонстрираме ценностите ни с поведението си и начина на работа, те биха останали само лозунг. Не само в България, но и във всички локации на концерна се набляга на създаването на култура на лидерство, която да отговаря на нашите ценности, а именно:

Ние сме взискателни.

Ние сме целеустремени.

Ние гледаме напред. 

Ние умеем да ценим.

Ние сме отговорни.

Ние сме Festo.

За Festo сътрудниците са най-ценният капитал. Затова концернът инвестира в квалификацията и компетенциите на своите служители, а резултатите се стимулират и възнаграждават специално. Съгласно приетите управленски принципи всеки лидер трябва да бъде пример за останалите, да действа съгласно корпоративния Етичен кодекс и да се отнася с уважение и отговорност към подчинените си. Данните показват, че голям процент от служителите ни ежегодно повишават квалификацията си чрез вътрешно израстване и ротация в различни отдели. Имаме много успешни истории на кариерно развитие като част от семейството на Festo.

Не бих казала, че немските ценности се различават силно от българските или тези на Балканите. Разбира се, при нас работят много възпитаници на немски университети и на Немския факултет в ТУ-София. Все повече са служителите и от други националности - вече са над 10, които също придават многообразие и мултикултурен дух на Festo в България, но общите ценности наистина ни свързват. При постоянен двуцифрен ръст през годините и нарастване на служителите от порядъка на стотици всяка година е предизвикателство да запазим духа и традициите на Festo, като разбира се инвестираме в стандартна въвеждаща програма, множество обучения, семейни и екипни празници, тийм билдинги, празнуваме заедно професионалните постижения, националните, фирмените и лични празници.

 

Как се гради устойчив екип в България? Какво смятате за качеството на работната сила в страната?

Силата и устойчивостта на всеки бизнес се постига чрез хората. Екипът на Festo в България расте вече над 30 години, като ежегодно празнуваме ден на юбилярите, на който поздравяваме сътрудниците с 15, 20, 25 и 30 годишен стаж при нас, а също така имаме немалко пенсионери, прекарали целия или по-голяма част от професионалния си път в дружеството, което в 21 век е рядкост. Същевременно на работа постъпват много млади хора, току-що завършили някоя от нашите стажантски програми и след приключване на дуална форма на обучение. Тази година празнуваме стотния член на екипа на Техническия инженерен център в България. Има голямо разнообразие от възраст, житейски и професионален опит и експертиза, с което се гордеем. Понякога, дори бих казала често, се случва сътрудници, които са преценили да напуснат и да търсят по-добра реализация извън Festo, отново да кандидатстват при нас. Винаги се отнасяме с уважение към избора им и при възможност приветстваме завръщането им, защото те най-добре от първо лице съпоставят условията на труд, възнаграждението, социалния пакет и придобивки, както и културата на Festo с другите организации, и тъкмо те нагледно показват, че тревата на съседа е само привидно по-зелена.

Моето наблюдение е, че за съжаление образователната система както в средното, така и във висшето образование, с малки изключения, доста се различава от потребностите на бизнеса. Масово новопостъпващите имат нужда от въвеждащо обучение и дообучение по специалността, която са завършили или постъпват на работа, имайки различна квалификация. Ето защо ние влагаме все повече ресурс и сме ориентирани и в обучение и квалификация на новопостъпващите сътрудници, което неминуемо повишава качеството на извършваната от тях работа. От друга страна намираме различни и нови възможности и програми за партньорство с образователната система, каквито са дуалното обучение, субсидирането на висше образование с одобрение на специалността от работодателя и стажантски програми. Така работим в посока повишаване на компетенциите на нашите настоящи и потенциални бъдещи служители.

 

Лесно ли е за работещите българи да се впишат в корпоративната култура на една немска компания и какво представлява профилът на успешния кандидат?

Бих казала да, лесно е, а също така приятно, макар че поговорката „на хубаво бързо се свиква“ е напълно валидна, както впрочем, съвсем естествена. Една от отличителните черти на немската корпоративна култура, както и на немските семейни компании е, че към всеки служител се отнасяме с уважение, не като към ресурс, а като към индивидуалност и личност. Работим много за увеличаване и разнообразяване на социалния пакет от придобивки, обсъждаме и търсим обратна връзка от служителите по важни за дружеството въпроси. От друга страна, успешните кандидати следва да имат сходни ценности с нашите, да имат желание да работят активно в екипи от представители на различни отдели, да споделят социалната отговорност, доброволческите и дарителските ни инициативи, да имат искра, живец и мотивация да се развиват и стават по-добри всеки ден. От там насетне, Festo влага много средства в развитието им и наистина „дава корени и криле“ на всеки служител, за да може той или тя да разгърне пълния си потенциал.