Вход

В нашия фокус

02.06.2021

Росица Диамандиева

Геймифицирани обучения за ангажиране и развитие на човешкия капитал в компанията

Като стратегически HR партньор на компаниите и работната сила в България, фокуса ни в Manpower следва актуалните нужди на пазара и на нашите партньори. В началото на 2021 г. това естествено доведе до разширяване на портфолиото ни с нов сегмент услуги - Assert People Development, иновативни обучения за развитие на работната сила.  

Какви позитиви носят геймифицираните обучения в една преобладаващо дигитална среда на комуникация и какви са техните предимства пред традиционните методи, отдавна познати на пазара ще разкаже Росица Диамандиева, част от Assert People Development екипа ни.

Един от новите стълбове в портфолиото на Manpower е Assert People Какво точно обхващат тези нови услуги?

С Assert Development отворихме една изцяло нова страница в сферата на развитието на човешкия капитал с иновативни услуги, фокусирани върху задържането и ангажирането на служителите.

Голямата новост тук са геймифицираните обучения Gamelearn – онлайн платформа за обучения под формата на видео симулации.  Платформата включва разнообразни по съдържание и формат геймифицирани обучения, които изваждат обучаващия се от стандартното бизнес ежедневие и го поставят в паралелна виртуална среда с реални ситуации и казуси.

Така различните Gamelearn игри се прилагат за развиване на ключови умения като лидерство и ръководене на екип, търговски умения, умения за водене на преговори, управление на времето и други.

Как избрахте да включите именно геймифицирани обучения към услугите си по време на пандемия?

Пандемията още повече ускори наблюдаваната тенденция – в последните години все по-ясно виждаме спад на интереса и ефективността на стандартните обучения. Традиционните лекционни формати не дават възможност на обучаващия се да експериментира или сам да тества решения, което влияе негативно върху мотивацията за участие и върху самите резултати от обучението.

Необходимостта от нови обучителни инструменти беше ясна. А пандемията допринесе с това, че новите дигитални учебни среди от по-добра алтернатива се превърнаха в болезнена необходимост.  Компаниите имаха незабавна нужда от решения, с които да продължат развитието на служителите си дистанционно.

Избрахме именно геймифицирани Gamelearn обучения, защото отговарят на всички нови изисквания – гарантират ангажимент, мотивация и ефективност от комфорта на собствения ни дом. В допълнение игровият формат помага обучението да не се приема просто като изпълнение на задължение, а и да носи удоволствие на обучаващия се.

Към кой тип обучения отчитате най-висок интерес от страна на клиенти и партньори?

Към момента най-силен интерес отчитаме към симулациите, чрез които се тренират комплексни умения.

Нека дам конкретен пример – ефективното управление на екип се базира на успешно делегиране на отговорности, даване на обратна връзка, мотивиране на служителите и други. Често партньорите ни се обръщат към нас в търсене на решение, което да доразвие тази група умения в ръководителите на екипите им.

В такива ситуации препоръчваме геймифицирания симулатор Pacific, който имитира ежедневието на един ръководител на екип с всичките му отговорности и цели, с разликата, че обучаващият  се влиза в ролята на лидер на корабокруширала група от хора, която трябва да напусне необитаем остров в определен срок. Pacific е нагледен пример как уменията се превръщат в инструменти, носещи прогрес в играта и помагащи на обучаващия се да достигне до крайната си цел.

 

Какви са корените на геймификацията като метод и какви предимства носи тя приложена в професионални обучения?

Съществуват препратки към „геймифициращи“ онлайн системи още през 1980 г, но едва през 2010 г. терминът става широко приет в смисъла, който бизнесът му придава сега. Предимства са многобройни, но ако трябва да откроим трите най-важни, то те биха били:

Ангажираност – представете си играта като средство за проектиране на системи, които мотивират хората да правят неща. Причината за това е очевидна - човешкият мозък изначално е свързан с желание за решаване на пъзели и загадки. Обличането на обучения в геймифицирани формати помага това ниво на ангажираност и мотивация за изпълнение на мисии да се пренесе в процеса по професионална квалификация и развитие.

Експеримент – oвладяването на всяка игра е свързано с експериментиране. Ако форматът е ефективен - нито твърде труден, нито твърде лесен - играчите са непрекъснато мотивирани да се стремят към подобрение като тестват нови и различни подходи. Пренасянето на тази практика в работна среда допринася за развитието на иновативен дух и подобрението на различни процеси, продукти в организацията.

Резултат - и може би най-важния аргумент – геймификацията работи! Въпреки че все още не е наложена като стандартна практика, редица компании забелязват значителни положителни резултати от включването на игрови елементи в своите бизнес процеси. И тук не говорим само за технологични компании от силиконовата долина, ами и за ветерани на пазара като McDonald’s, Man, Nike и много други.

Как се възприемат те от обучаващите се?

Голям плюс е, че обучаващите се не се чувстват като обект на план или програма за развитие. Това ги прави по-спокойни и им позволява да се забавляват докато експериментират и работят върху уменията си. Оценката на удовлетвореността, която провеждаме след края на всяко обучение показва, че 96% от хората, преминали през Gamelearn обучение, усещат подобрение в таргетираните умения и 93% от тях биха препоръчали подобни обучения на колеги и приятели.  

Нашите партньори споделят, че след обученията служителите са видимо по-ангажирани, допринасят с нови идеи и дори настроението в екипите е по-различно - заредено с енергия и стремеж към нови постижения. Освен за развитието на умения и квалификацията на екипите, подобни резултати носят и директни позитиви за цялостната работодателската марка и начина, по който хората възприемат компаниите.

С повече въпроси може да се обърнете към нашия Assert People Development специалист – Росица Диамандиева ([email protected])