Вход

Попитахме Експертите

20.05.2022

Милена Атанасова

Успешни практики за работодателска марка: Корпоративен уелнес

Милена Атанасова е един от основателите на платформата за социално предприемачество Wellness Masters Hub Ltd. която предлага интегрални решения за корпоративен уелнес. Тя е психолог с над 20 години корпоративен опит в сферата на човешките ресурси и връзките с обществеността. Днес Милена ни разказва подробно за значението и ролята на работодателската марка за компаниите и талантите и споделя своя професионален опит за това как се изгражда и поддържа успешна работодателска марка и благоприятна корпоративна култура.


В настоящето всички организации вече знаят какво е значението на добрата работодателска марка. Как обаче се постига такава на практика?

Да, добре е, че повечето работодатели в България започват да разбират значимостта на корпоративната репутация, принципа на нейното изграждане и ролята на корпоративните комуникации в цялост. Тук искам да отбележа, че голяма заслуга за това имат и колегите от комуникационните агенции и от агенциите за човешки ресурси, които вече повече от четвърт век работят по много, при това на високо професионално ниво, за да докажат колко е важно осъзнато, целенасочено и устойчиво да се изгражда корпоративният бранд, тъй като той е интегрална цялост и това не се случва с еднократни инициативи.

„Работодателската марка“, всъщност, е точно корпоративният бранд през призмата на минали, настоящи и бъдещи хора в компанията. Тя може да бъде добра тогава, когато една компания отговаря на очакванията, които създава и изпълнява обещанията, които дава. Когато е прозрачна, искрена и не подвежда хората си. Когато ги цени и уважава тяхното мнение. Когато ги ангажира както професионално, така и емоционално. Когато зачита личния им избор, оставя им достатъчно време за почивка и пространство,за да се чувстват пълноценни в личния си живот. Или накратко – приема хората си като личности, позволява им да бъдат и да изразяват себе си на работното място, поощрява ги да се развиват, за да могат посредством своето собствено развитие, да развиват и бизнеса. Защото всички изследвания до момента показват, че успешните компании са успешни точно заради политиката си към хората, културата, която са създали и здравословния и поощряващ климат, който поддържат. Всяка компания е като жив организъм и е важно всички органи в него да са на първо място здрави, след което идва и растежът, а именно бизнес развитието.

 

Каква е ролята на корпоративния уелнес в стратегиите за успешното развиване и поддържане на работеща и ефективна работодателска марка?

Обичам играта на думи и затова бих Ви отговорила така: Една добре развита цялостна програма за корпоративен уелнес, всъщност сама по себе си би била отлична стратегия за развиване и налагане на работодателската марка. Защото тя съдържа в себе си всички ключови компоненти за това компанията да бъде добър работодател. Замислете се: при наличието на такава програма, хората в компанията ще имат възможност за превенция на физическото и психическото им здраве; за материална сигурност и финансова грамотност; за социално и духовно развитие, както и за регулярно участие в различни корпоративни и социално-отговорни инициативи, които да ги вдъхновяват и да ги обединяват в по-малки или по-големи групи. С една дума, елементарно е, но никак не е лесно за реализация, защото с разработването на една такава програма се налага да се оптимизират много процеси в компанията. И както всичко интегрално, тези програми изискват задълбочен подход и сериозен ресурс – както нематериален (внимание, време), така и материален – финансови и други средства за реализация. Със сигурност, обаче, това е една отлична инвестиция, която не просто работи за благополучието на служителите (и бизнеса), но спестява огромни разходи от: подбор и селекция, въвеждане и обучение, отпуски, болнични, извънредни отсъствия.. Едно проучване на Harvard Business School например показва 600% възвръщаемост от инвестицията в програми за благополучие под формата на предотвратени загуби от заболеваемост.

От друга страна, като говорим за добра работодателска марка и популяризиране е важно да припомним, че комуникацията винаги върви отвътре – навън. Ето защо най-добрите работодатели развиват екипите си не толкова посредством обявите <тях ги ползват за популяризиране и налагане на бранда, един вид реклама>, колкото благодарение на препоръките от хората в компанията. Защото имат добре разработени referral програми и хората с удоволствие препоръчват компанията, в която работят. Като цяло това е много по-устойчив начин да се развива един екип – дори чисто психологически за двете страни, не само логически.

Като заключение на отговора на този въпрос ще кажа, че веднъж разработена, подобна програма за корпоративен уелнес работи безотказно в много посоки и най-хубавото е, че привлича правилните хора в компанията, защото всяка подобна програма лежи върху конкретните ценности и бизнес цели на компанията, за която е правена.

 

Във времена на промени и несигурност, как са се изменили възгледите, очакванията и нагласите на хората в компанията и какво значи това за корпоративната култура като цяло?

Тук вече имам статистика и от личния ми опит като психолог, тъй като през последните 2 години и половина голяма част от работното ми време преминава в индивидуални консултации. Мога със сигурност да споделя, че в периода на изолация хората разчитаха много на своите работодатели не само за материална сигурност, но също за морална подкрепа и за обучения, с оглед адаптацията към новата реалност – промените в процесите и начина на работа, както и в личния живот.

Както казах, все повече хора обмислят причините да извършват даден труд или да изберат дадено работно място, търсят смисъл в своята работа – не просто материална обезпеченост. Отбелязвам това като една от съществените и много значими психологически фактори при хората след пандемията и го определям като много положителна промяна. Защото, ако хората са по-осъзнати, те няма да започват работа на дадено място само заради възнаграждението, а ще имат устойчиво отношение към самата компания именно заради нейната култура. Колкото по-търсещи, мислещи и осъзнати са хората (независимо дали са настоящи или потенциални служители в дадена компания), толкова по-добре и за двете страни,за да се намали текучеството и да няма излишен разход на ресурс.

Иначе изминалият труден период бе много показателен за това кои работодатели са наистина заинтересовани от хората си и държат на тяхното благополучие и кои държат само на продукта от труда на хората. По време на пандемията ясно пролича корпоративната култура на различните компании в техните действия по отношение хората. Онези компании, които все още не разбират колко е важен човешкият фактор за техния бизнес, не са никак малко, а това е една от основните причини , които бавят развитието на самия бизнес.

 

Споделяйки своя собствен опит, кои са най-търсените и използваните практики за изграждането на корпоративен уелнес и заздравяването на работодателската марка?

Определено през последните 2 години се открои ясно връзката между благополучието на работното място и налагането на работодателската марка и постепенно излязоха няколко практики, които подпомагат баланса между работа и личен живот, като въвеждането на гъвкаво работно време, хибридния или изцяло дистанционен начин на работа; различни иновации и технологиите в работата за улеснение на хората и работните процеси; повече тренинги и обучения, при това интерактивни и блиц – т.нар. bite size learning; геймификация за улеснение и по-добри фокус и памет; по-богатите и цялостни социални пакети – като възможност не просто за транспорт до работното място (при необходимост) или ваучери за храна, но също за застраховки, по-добро медицинско обслужване, включени лекарства, хранителни добавки, различни процедури и алтернативни практики за превенция на здравето, освен традиционния спорт и йогата…

Нека завърша позитивно: все повече работодатели в България осъзнават, че техните хора трябва да са здрави, да се чувстват сигурни и удовлетворени, за да могат  да бъдат продуктивни и ефективни на работното си място. Ще продължаваме да работим за това да популяризираме и налагаме добрите практики, за да може корпоративният бизнес да бъде ефикасен.