Вход

Съвети за Кандидати

17.03.2023

Manpower Bulgaria

Кариерно развитие – в една компания или чрез смяна на работното място?

Решението дали да преследвате кариерно развитие в рамките на една компания или да смените работодателя е ключово и може значително да повлияе на вашето професионално израстване, експертиза и удовлетворение от работата. В последните години се наблюдава скок в процента на т. нар. “job hoppers”, което се счита за новото стандартно поведение при по-младите поколения на Millennials и Gen Z. Дали ще преследвате дългосрочно развитие в една компания, или по-скоро ще следите пазара за позиция, към която се стремите - важно е нито един от двата подхода да не е самоцел, а обмислено решение, което да включва оценка на различните плюсове и минуси.

Вижте какви са актуалните позиции, които привличат най-голям интерес

Например, изборът на кариерно развитие в една компания предлага предимства, като развиване на задълбочени познания за организацията, изграждане на дълготрайни взаимоотношения с колеги и придобиване на цялостно разбиране на фирмената култура. То също така отваря вратите и до значими възможности за растеж, като повишения и междуфункционални обучения.

От друга страна, работата за различни организации може да предложи разнообразни перспективи, шанс за усвояване на нови умения и, статистически погледнато, потенциално по-висока заплата. Въпреки това, честата смяна на работното място носи със себе си и стреса на новото начало, липсата на познаване на фирмената култура и потенциално по-предизвикателната крива на обучение.

На кръстопът в решението дали да скочите към нова компания или не, подходящият ход винаги зависи от индивидуалните цели, предпочитания и приоритети и не на последно място, от средата, която организациите предлагат.

На какво да обърнем внимание при взимането на решение?

При обмислянето на решението за смяна на работодател, заради потенциално по-висока заплата или позиция, е важно да вземате предвид фактори като стил на управление, комуникация и програми за признание и награди.

Внимателното сравняване на възможностите при различните работодатели, позволява да оцените дали крачката, която планирате, предлага само краткосрочни или и дългосрочни позитиви и дали съответства с вашите ценности и цели.

Сравнете различните възможности и вземете информирано решение

Как можете ефективно да комуникирате желанието си за кариерно развитие?

За да може една компания  да посрещне очакванията ви за развитие, е необходима ефективната комуникация от ваша страна. Като първа стъпка е важно сами да идентифицирате кариерните си цели. Веднъж добили тази яснота, потърсете възможност за среща със своя ръководител, за да обсъдите вашите кариерни стремежи и да изразите интереса си към търсене на възможности за развитие.

Добра стратегия също е да попитате своя ръководител или ментор в организацията, за съвет и насоки как да постигнете целите си и съвместно да идентифицирате потенциални пречки или предизвикателства.

Ако подобна комуникация и проактивност от ваша страна не доведе до развитие в дефинирания от двете страни срок, може би наистина е време да се огледате за нови възможности.

Какви са потенциалните рискове от честа смяна на работа в името на кариерното развитие?

Скачането от компания в компания идва обаче със своята цена. От една страна, това може да доведе до усещане за липса на ангажираност към организациите и да е пречка в изграждането на доверие, и създаването на солидна професионална репутация в определена индустрия или област. От друга страна, в много професии и функции това прави невъзможно навлизането в дълбочина и осъществяването на дългосрочни стратегии.

Алтернативен подход, предпочитан от много млади професионалисти, е проектният формат на работа, който предполага краткосрочен до средносрочен ангажимент. Така с няколко различни проекта, човек успява да опознае отделни сфери и да се запознае с разнообразни фирмени политики и култури, без да трупа негатива на възприемането му като “job hopper”.  

Ако предпочитате работа на временна заетост, кандидатствайте за нея сега!