Вход

В нашия фокус

14.04.2021

Розалия Стоилова

Силата на правилните решения: тестове и оценки на умения

Като стратегически HR партньор на компаниите и работната сила в България, фокуса ни в Manpower следва актуалните нужди на пазара и на нашите партньори. В началото на 2021 година това естествено доведе до разширяване на портфолиото ни с три нови сегмента услуги – Проучвания на пазара на труда, Оценка на таланти, Обучения и развитие на работната ръка.

Каква роля играе оценката на бъдещи и настоящи служители за успеха на компанията и какво предлага Assert Assessment ще ни разкаже Розалия Стоилова, HR Solutions Partners Assert, сертифициран консултант по методологията на Harrison Assessments за Debriefing and Coaching и Employee Development.

Един от новите стълбове в портфолиото на Manpower е Assert Assessment. Какво точно обхващат тези нови услуги?

Assert Assessment добавя към услугите за оценка и подбор, които отдавна предлагаме в Manpower, редица международно признати инструменти и методики за оценка на таланти като Harrison Assessments, Great People Inside and Revelian. Портфолиото е построено именно около тези три основни инструмента, за да може да предложи на всекиго по нещо.

Harrison Assessment носи повече от 30 години история на проучване и валидация, с множество награди и с повече от 2,5 млн. тествани хора по света. Това е инструмент, които предлага дълбочина на анализа на 175 фактора, включително поведение, личностни характеристики, мотивация, интереси, предпочитани задачи, лидерски потенциал и т.н. – анализ, който препоръчваме при подбор и развитие на лидери, например.

Great People Inside предлага изцяло дигитална платформа с автоматичен сравнителен анализ и страхотни възможности за персонализиране и избор от над 120 фактора, като тестовете от тази група са подходящи за entry-level позиции и нискоквалифицирани работници, и дори обсъждаме с наши партньори включването им като част от входа за стажантската им програма.

Портфолиото ни позволява измерването на над 300 личностни фактора – от мотивация за високи постижения, менажиране на стреса, стил на комуникация, коопериране и ценности, до специализирани модули, като Търговски подход, Стратегически лидерски подход при промяна (VUCA Leadership) и Клиентско обслужване (Customer Support).

Защо е важно оценката на таланти да е част от процеса на подбор или на вътрешно преназначаване?

Оценката на таланти, кандидати или колеги не е новост на пазара и стойността и плюсовете, които подобни методи носят, отдавна вече са всеобщо признати. За всеки, дори начинаещ в темата, е ясно, че те ни помагат да добием цялостна представата за даден човек и допринасят за по-висока обективност при взимането на кариерни решения.

Важното при включването на подобни инструменти в процеса по подбор е наистина да мерим това, което е ключово за дадената позиция и конкретната фирмена ситуация. Често се работи на принципа “One size fits all” и един и същи тест, без адаптация, се прилага за финансови анализатори и за мениджъри бизнес развитие.

При нас фокусът е върху конкретния случай:

  • Aко дадена позиция изисква на първо място аналитични умения и ще се изразява основно в анализ на данни, работа с числа и търсене на решения, базирани на статистически прогнози, тогава препоръчваме Great People Inside Cognitive +
  • Ако пък на даден служител предстои за пръв път да влезе в обувките на мениджър, препоръчваме по-дълбочинен личностен анализ на силните му страни, зоните за развитие например чрез Harrison Assessments, подкрепен включително от индивидуален коучинг.

По този начин не просто провеждаме тест за оценка, а правим целенасочен анализ спрямо нуждите на компанията, кандидата или служителите.

Как се възприемат assessment тестовете от кандидатите?

Включването на подобен тест в процеса по подбор се налага като добра практика и множество компании вече работят по този начин. Затова и все по-малко кандидати се изненадват или имат резерви към тестовете.

От личен опит мога да кажа, че възможността да видиш себе си отстрани чрез един такъв тест, който черно на бяло посочва силните ти страни и сферите, в които имаш потенциал за допълнително развитие, e не само интересно, но и дава друга перспектива за моменти, за които може да не си се замислял.

Какво е важно да вземем предвид при избора на инструмент за оценка?

В решението кой инструмент да използваме, значение имат широка палитра от фактори - целите и очакваните резултати, параметрите на самия инструмент, ценовата ефективност и т.н.

Целите, които искаме да постигнем с инструмента, могат да варират от подкрепа на процеса по подбор с допълнителна информация, до идентифициране на потенциалните таланти в нашата организация и подобряване на груповата динамика в даден екип.

Дефиниране на конкретна цел е стартовата точка от процеса по избор на инструмент за оценка, спрямо която професионалния консултант може да предложи конкретните методологии, подходящи за случая.

Различните методики могат да измерват различен набор от фактори. Отново спрямо целите на оценката, по-добре можем да преценим доколко ни е необходим обхватен, дълбочинен инструмент или фокусиран и ограничен брой аспекти биха били достатъчни за постигане на желания резултат.

Някои инструменти поставят резултатите в обобщителни категории, например „интроверт“ или „екстроверт“. Други измерват в дълбочина широк набор от аспекти (като например, желание за общуване, откровеност, дипломатичност и др.), за да дадат информация за баланса на характеристики, свързани с ефективно общуване.

Дори когато говорим за оценка на умение за работа с Ексел, препоръчваме на нашите партньори изграждане на казус, който в максимална степен съответства на конкретните търсени умения, тъй като сме наясно, че естеството на работа на позиция Финансов контрольор с програмата, например, може да изисква много различен набор от умения, в сравнение с това при позиция Анализатор на пазарни проучвания или Офис мениджър, например.

С повече въпроси може да се обърнете към нашия Assert Assessment специалист - Розалия Стоилова ([email protected])