Вход

В нашия фокус

27.09.2022

Мария Декова

Тенденциите в допълнителните придобивки в BPO сектора – диктувани от младите таланти?

BPO секторът е един от секторите на пазара на труда, в който преобладават младите таланти от поколения Z и Y. Причините за интереса към тази индустрия са атрактивните условия и възможности, които множеството компании предлагат на своите служители. По какъв начин се различават те от останалите сектори на пазара на труда и какви промени и актуализации са предприели работодателите през последните две турбулентни години, разказва Мария Декова, Ръководител екип – БПО в Manpower България.

 

 Какво прави ВРО сектора и работата в него атрактивна за младите?

 Поради спецификата на предлаганите услуги и търсената квалификация, БПО индустрията основно таргетира млади хора на възраст от 18 до 35 год., предлагайки им богат набор от кариерни възможности и социални привилегии с цел привличане и задържане на най-добрите сред младите таланти в сектора. Факторите, които правят средата привлекателна за млади хора не са малко, но сред тях се отличават конкурентно възнаграждение и атрактивен пакет социални придобивки, наред с гъвкавост на работното време и място, достъп до възможности за професионален растеж, не на последно място стабилност и финансова сигурност. Аутсорсингът е всеобхватен термин, но на българския пазар се характеризира с обхващането на няколко основни бизнес направления - администрация, човешки ресурси, финансови и счетоводни услуги, обслужване на клиенти и IT/SOFTWARE операции. Съществува тенденция на все по-голяма разпознаваемост на БПО сектора, характеризираща се от познаването на възможностите за работа в него. Аутсорсинг компаниите трайно се позиционират като предпочитана дестинация сред младите хора, предлагайки им сигурност и възможности за кариерно развитие в нишови бизнес направления.

 

Има ли влияние икономическата криза върху развитето на ВРО сектора и цялостния пакет от възнаграждения и социални придобивки, които предлага?

БПО индустрията представлява един от най-големите и бързо трансформиращи се бизнес сектори у нас и глобално. На фона на нестабилната обстановка, характеризираща се от множество кризи - здравна, икономическа и финансова, енергийна, климатична до нарастване на социалните неравенства, БПО секторът определено доказа стабилност и докато много индустрии претърпяват огромни финансови загуби, аутсорсингът продължава да демонстрира устойчивост и растеж. Икономическата криза, последвана от нарастваща инфлация, постави на изпитание цели бизнес модели и сектори на глобално ниво, изтласквайки хиляди души на пазара на труда. Един от най-силно засегнатите сектори бе туризмът, от който хиляди служители потърсиха бряг на спасение именно в аутсорсинг компании, където основно се търсят кадри, владеещи чужди езици. Редица компании, търсещи рационални решения за намаляване на разходите и оптимизация на процесите, се възползват именно от аутсорсинг решения, предлагайки хиляди работни места в сектора. Пандемията остави траен отпечатък върху индустрията, трансформирайки цели бизнес модели към изцяло дистанционен режим на работа. Това позволи на много компании да наемат служители в други страни, възползвайки се от по-ниския стандарт на живот и данъчни облаги, като България се нарежда сред топ дестинациите за изнесени услуги. Тенденциите в БПО остават повече от положителни в посока висококонкурентни условия на труд и атрактивен пакет социални придобивки. В заключение бих добавила, че в резултат на бързо променящата се глобална обстановка, БПО секторът силно се е трансформирал. Бизнес моделите на компаниите за споделени услуги залагат основно на фокус върху услуги, базирани на последни високотехнологични решения, като целят да трансформират бизнеса посредством дигитални иновации, основани на устойчивост в бъдещето.

 

Кои са най-актуалните тенденции в допълнителните придобивки в тази индустрия и как се различават те от останалата част от пазара на труда?

Безспорно аутсорсинг индустрията се характеризира с едни от най-високите нива на заплащане у нас, но предимствата далеч не се изчерпват до тук. Все по-значително място заемат и социалните придобивки, които се характеризират със своето нарастващо разнообразие, гъвкавост и атрактивност. Сред тенденциите в социалните придобивки все по-актуални стават 4,5 или 4 дневната работна седмица, както и изцяло дистанционната възможност за работа от всяка точка на страната, които намират широка аудитория от специалисти в различни области, търсещи именно такъв тип привилегии. В текущата динамична ситуация на пазара на труда наблюдаваме все по-ясно изразена надпревара за това как работодателите да изглеждат атрактивно от гледна точка на придобивките, които предоставят на своите служители. Богатата палитра от социални привилегии се обуславя от тенденцията в сектора да привлича основно млади таланти между 18- и 35-годишна възраст, търсещи гъвкави условия и баланс между личния и професионален живот. Именно тази тенденция в придобивките обуславя основните разлики между привилегиите в аусорсинга и останалата част от пазара на труда.