Вход

В нашия фокус

Организационната култура като основа на бизнес успеха

11.02.2024

Петя Павлова

Организационната култура като основа на бизнес успеха

В епохата, в която бизнесът се превръща в отражение на динамиката и стойностите на обществото, организационната култура е критичен стълб на корпоративния успех. Тя не е просто набор от правила или традиции, а жива тъкан, която формира идентичността на компанията, влияе на ангажираността на хората и директно се отразява на финансовите резултати на организациите. В разговора за хармонизирането на индивидуалните възгледи с корпоративните ценности и разбирането за ролята на лидерството в култивирането на здравословна работна среда, поканихме за коментар Петя Павлова, People & Culture Partner от нашия екип. Вижте повече

Как съветваме компаниите при формулиране на позиции и пакетите към тях

15.01.2024

Калоян Беличовски

Как съветваме компаниите при формулиране на позиции и пакетите към тях

В един променящ се и все по-конкурентен бизнес свят, компаниите са изправени пред необходимостта от постоянна адаптация на своите компенсационни пакети към различни индустриални сектори и нарастващите очаквания на служителите. Този процес не е просто въпрос на балансиране на финанси и бенефити, а изисква дълбоко разбиране на пазарните тенденции и индивидуалните нужди на работната сила. От технологичните компании, които предлагат гъвкави работни условия и иновативни бонуси, до финансовите институции с фокус финансови стимули, разнообразието в подходите е богато. За да ви предложим по-задълбочен поглед върху оценяването и адаптирането на стратегиите за привличане и задържане на таланти, поканихме за експертен коментар по темата Калоян Беличовски, оперативен мениджър от екипа ни. Вижте повече

За мениджърите първо ниво и тяхното значение

15.12.2023

Мария Стоева

За мениджърите първо ниво и тяхното значение

Нека за начало ви разкажа една кратка приказка. Имало едно време един прекрасен специалист. Той бил отдаден на работата си, отговорен към колегите си, отворен към нови знания и така един ден лидерският екип на компанията, в която работил, решил да го повиши. Речено – сторено – още в понеделник прекрасният специалист станал ръководител на екип. Приел отговорността за шестима души (и още двама, които следва да бъдат наети, но няма хора и става бавно) и всички очаквали, че той ще бъде прекрасен лидер на екип. Дните обаче минавали, а плановете за чудесен екип не се осъществявали. Трима от шестимата му членове напуснали, редица проекти били отложени или спрени, а прекрасният преди специалист, днес ръководител на екип, практически разчитал само на себе си - работещ по 16 часа дневно, изнервен и изморен, и често заспиващ с мисълта, че повишението всъщност е било един голям капан от страна на компанията. Вижте повече

Паралелните светове на възнагражденията за новоназначени и дългогодишни членове на екипите

27.11.2023

Вероника Симова

Паралелните светове на възнагражденията за новоназначени и дългогодишни членове на екипите

В динамичния корпоративен свят възнагражденията за новоназначени и дългогодишни членове на екипите създават необичаен парадокс. От една страна нови попълнения в екипа привличат внимание със своите свежи и актуални умения и е необходимо да бъдат спечелени с конкурентно предложение. От друга страна, дългогодишните служители следва да бъдат ценени за техния богат опит, ангажираност и стабилност в работата с подобаващия комплект от придобивки. Тази комплексна ситуация подчертава сложността в управлението на възнагражденията и пакетите с придобивки в съвременния бизнес, така че да се намери баланс между привличането на нови таланти и посрещането на нуждите на опитни членове на екипа. За да внесе допълнителна яснота в ситуацията и да очертае възможни стратегии за действие, поканихме за коментар Вероника Симова, Мениджър Продажби и Бизнес Развитие от екипа ни. Вижте повече

Дигитални Payroll процеси – мисията (не)възможна

12.10.2023

Мирослава Мишева

Дигитални Payroll процеси – мисията (не)възможна

Дигитализацията в пейрол услугите се отнася до процеса на преход от традиционни методи за обработка на заплати и управление на човешки ресурси към използването на цифровите технологии и софтуерни решения за оптимизация на тези функции. Популярни теми в тази област в последните месеци са електронното трудово досие, както и прехода към електронна трудова книжка. Затова дали е възможна мисия „дигитализация“ в реалността на българския пазар на труда, поканихме да коментира Мирослава Мишева, Deputy Team Leader – Payroll от екипа ни. Вижте повече

Ниска безработица - Високи очаквания: Печеливши стратегии за работодатели в пазар, диктуван от таланти

28.08.2023

Константин Каменов

Ниска безработица - Високи очаквания: Печеливши стратегии за работодатели в пазар, диктуван от таланти

Актуалната безработица в България е 4.6%, като коефициентът при висшистите пада дори до предизвикателните за работодателите 2.0%. В подобна ситуация компаниите често са поставени в неизгодна позиция – свободните хора на пазара на труда са малко, а контра-офертите много. Очакванията на кандидатите съответно се покачват и налагат прилагането на нови стратегии, за тяхното привличане и мотивиране. Кои са добрите практики от света на бизнеса, които работодателите прилагат в пазар, диктуван от таланти, поканихме да сподели Константин Каменов, мениджър Бизнес Развитие и Продажби от екипа ни. Вижте повече

Gestalt методът като мост към продуктивна и удовлетворяваща работна среда в организациите

17.07.2023

Ивелина Петкова

Gestalt методът като мост към продуктивна и удовлетворяваща работна среда в организациите

Гещалт подходът към организациите представлява интегриран, холистичен поглед върху функционирането на организациите и хората. По същество, той олицетворява практически ориентиран към действие подход към организационната промяна, като предлага уникални методи, основани на принципите на Gestalt-психотерапията. Как методът може да преобърне една нездравословна работна среда, така че компанията да обслужва своята изначална нужда и мисия, поканихме да разкаже Ивелина Петкова, Мениджър Бизнес Развитие от екипа ни, както и сертифициран Gestalt психолог. Вижте повече

Как AI помага да запазим фокуса върху човека

14.06.2023

Йоана Атанасова

Как AI помага да запазим фокуса върху човека

Изкуственият интелект, навлиза все по–дълбоко в нашето ежедневие и ако до съвсем скоро сме търсели и синтезирали информация от безброй различни източници, то сега тя е на един клик разстояние. Споделяли сме вече, че в тази иновативна технология екипът ни припозна възможност за оптимизиране на редица процеси и разтоварване от административни задачи, което да ни позволи да работим по-ефективно и да задълбочим фокуса си върху хората. Затова и направихме смелата стъпка да стартираме партньорство с AI платформата Eilla. Така гордо можем да се наречем първата HR компания, която интегрира изкуствен интелект в ежедневните си дейности. След първите пилотни месеци на партньорството ни, поканихме Никола Лазаров, CEO и Co- Founder на Eilla и Йоана Атанасова, консултант по подбор в направление „Търговия и маркетинг, финанси и администрация, фармация и здравеопазване“ от екипа ни да разкажат за пресечните точки между AI възможностите и HR нуждите. Вижте повече

Никола Лазаров

Коучинг през менторство и/или Менторство през коучинг: от какво се нуждаят организациите и хората?

12.05.2023

Екатерина Тонова

Коучинг през менторство и/или Менторство през коучинг: от какво се нуждаят организациите и хората?

Широко разпространената идея за обръщането на човека към самия него, към неговите таланти, потенциал и нужди за изява все повече намира приложение в програмите за развитие на хора, които организациите създават и реализират. Два от най-често използваните инструменти при взаимодействие в работна среда са коучинга и менторството. За приликите и разликите между двата подхода, както и за ползата от колаборацията между тях поканихме да разкажат Екатерина Тонова, мениджър бизнес развитие и продажби в екипа ни, с фокус развитие на таланти, заедно с Теодора Каменова, професионален коуч в общуването с най-високата степен на акредитация - МСС, ментор на коучове и бизнес-обучител. Вижте повече

Теодора Каменова

Как "4-дневна работна седмица" спечели "Най-добър HR проект за МСП" за 2022г. и как се промени Manpower след въвеждането ѝ?

11.04.2023

Мария Ангелова

Как "4-дневна работна седмица" спечели "Най-добър HR проект за МСП" за 2022г. и как се промени Manpower след въвеждането ѝ?

Наградата "Най-добър HR проект за МСП" за 2022г . на Българската Асоциация за Управление на Хора, която нашият проект 4-дневна седмица получи, доведе до много въпроси. Партньори, журналисти, приятели и любопитни непознати ни пишат с различни чудения: „Кои бяха предизвикателствата пред проекта?“, „Как реагираха вътрешните екипи и външните партньори на промяната?“ , „Кое отчитате като най-големите позитиви на новия работен модел вече година след въвеждането му?“ може би са запитванията, които най-често получаваме. Затова поканихме вътрешния двигател, нашия People & Culture екип в лицето на колегите Мария Ангелова и Петя Павлова, които дават рамка, търсят инструменти и активно продължават да адаптират средата ни, за да разкажат как концепцията за свободния петък се превърна нашата реалност. Вижте повече

Петя Павлова

Скритите ползи от изследването на очакванията на талантите в една организация

27.03.2023

Галина Стоилова

Скритите ползи от изследването на очакванията на талантите в една организация

Мотивационните фактори на даден човек могат да бъдат различни както през различните периоди на живота му, така и в зависимост от неговия темперамент и характер. Същото важи и за талантите в една компания. В зависимост от етапа, в който се намират те в кариерния си път, има голяма вероятност приоритетите им да се променят във времето. Защо е важно компаниите целенасочено да инвестират време и ресурс в изследването на очакванията на своите служители и какви са скритите ползи от ефективното събиране и използване на подобна информация, поканихме да сподели Галина Стоилова, HR consultant в нашия екип. Вижте повече

ChatGPT: История за (не)изместването на човешкия фактор

28.02.2023

Йоана Атанасова

ChatGPT: История за (не)изместването на човешкия фактор

Може би наскоро сте чули новината, че ChatGPT, езиков модел с изкуствен интелект, е издържал изпита за инженерна позиция с трудово възнаграждение от $183 000 долара. Новопостъпилият езиков модел, създаден от OpenAI, може да генерира текст, който прилича на създаден от човека, използвайки широка база от данни и команди, датиращи до 2021г. С предстоящата актуализация на модела, ще може да се възползваме от още по-точна и актуална информация. Вижте повече

Ефективно справяне с недостига на работна сила - как се работи с хора от трети страни?

09.02.2023

Ивелина Петкова

Ефективно справяне с недостига на работна сила - как се работи с хора от трети страни?

Само преди няколко седмици, на 19-ти януари 2023г., българският парламент прие законодателни промени за улесняване на процеса на кандидатстване за „Синя карта“. Съкращава се срокът на цялата приемна процедура и кандидатът вече може да бъде оценяван и въз основа на професионален опит, а не само въз основа на диплома за висше образование, както беше досега. В светлината на тези промени поканихме експертите ни от екип „International Mobility” Ивелина Петкова и Петър Тодоров за коментар на новите условия за бизнеса и анализ как те ефективно могат да подпомогнат справянето с недостиг на работна сила в определени сектори. Вижте повече

Петър Тодоров

Дългосрочните тенденции на пазара на труда, които ще дефинират и 2023 г.

20.12.2022

Десислава Цанкова

Дългосрочните тенденции на пазара на труда, които ще дефинират и 2023 г.

През последните години организациите се сблъскаха с глобална пандемия, преминаване към дистанционна работа, икономическа несигурност, инфлация и много други неочаквани събития. Всичко това ускори еволюцията на работното място, докато естеството на работата непрекъснато се променя, а пазарът на труда е изключително конкурентен. Какво ни готви 2023 година и как динамиката на пазара на труда ще се отрази на професията на HR-a, споделя Десислава Цанкова, заместник ръководител на екип за черноморския регион. Вижте повече

Лизинг на персонал – жокерът, с който компаниите преодоляват негативите на черния петък и сбъдват коледни чудеса

24.11.2022

Искрен Лимонов

Лизинг на персонал – жокерът, с който компаниите преодоляват негативите на черния петък и сбъдват коледни чудеса

Месеците ноември и декември са обвързани с няколко големи световни празници, стари и нови традиции, които допринасят за особено висока активност от страна на потребителите в почти всички сектори. От намаленията покрай черния петък, до голямото коледно и новогодишно пазаруване, „ритейл“ секторът работи на пълни обороти, а в компаниите се ражда необходимостта от откриване на множество сезонни позиции за временна заетост. Вижте повече

База данни без граници или как се изгражда набор от ИТ специалисти от няколко държави?

26.10.2022

Кристина Милева

База данни без граници или как се изгражда набор от ИТ специалисти от няколко държави?

Динамичният пазар на технологичните компании налага все по-гъвкави решения, що се касае до индентифицирането и привличането на таланти. Безпрецедентният скок в обема на ИТ проектите, експанзията на софтуерни и аутсорсинг компании, налага нов прочит в модела на работа с най-добрите в този сектор. Наблюдава се константната нужда от специалисти, а последните от своя страна доставят високи стандарти на предоставяните услуги, но са малко на брой. България е сред най-предпочитаните инвестиционни дестинации за развойна дейност, но отрицателният демографски прираст не позволява пазарът на труда да откликне на колосалния брой ИТ специалисти, които се търсят. В ИТ сектора на практика не съществува понятие безработица. Кадрите в сферата ясно дефинират предпочитанията си към дистанционен модел на работа. Нещо повече, те често отказват предложения за проект, ако работодателят не предлага възмжност за работа от всяка точка. Кристина Милева, Мениджър екип продажби и бизнес развитие в Manpower България, разказва повече за бъдещето на ИТ професиите сега, когато границите изчезват, а океанът от таланти се увеличава. Вижте повече

Тенденциите в допълнителните придобивки в BPO сектора – диктувани от младите таланти?

27.09.2022

Мария Декова

Тенденциите в допълнителните придобивки в BPO сектора – диктувани от младите таланти?

BPO секторът е един от секторите на пазара на труда, в който преобладават младите таланти от поколения Z и Y. Причините за интереса към тази индустрия са атрактивните условия и възможности, които множеството компании предлагат на своите служители. По какъв начин се различават те от останалите сектори на пазара на труда и какви промени и актуализации са предприели работодателите през последните две турбулентни години, разказва Мария Декова, Ръководител екип – БПО в Manpower България. Вижте повече

Центровете за споделени услуги –  актуалният адрес на финансовите и  счетоводните професии в страната

31.08.2022

Росена Ценова

Центровете за споделени услуги – актуалният адрес на финансовите и счетоводните професии в страната

В ролята си на Ръководител екип –  Финанси и Администрация, Търговия и Маркетинг, Росена Ценова работи всекидневно с клиенти и кандидати, фокусирани в счетоводния и финансовия бизнес. В тази статия Росена споделя причините, поради които България се е превърнала в притегателен център за центровете за споделени услуги, какви са предимствата на работа в тези компании и кои са най-търсените умения сред кандидатите. Вижте повече

4-дневна иновация – 6 месеца по-късно

11.08.2022

Петя Павлова

4-дневна иновация – 6 месеца по-късно

Изминаха 6 месеца, откакто Manpower България и клъстера Manpower Югоизточна Европа преминаха официално на 4-дневна работна седмица, правейки петъка за екипа си свободен. Петя Павлова, Партньор „Хора и вътрешни комуникации“  в Manpower България, разказва за позитивите и настъпилите промени, които компанията отчита през изминалия период. Вижте повече

Привличане на кадри в производствения сектор – специфики в подбора за една от най-динамичните индустрии в България

20.07.2022

Пламена Попова

Привличане на кадри в производствения сектор – специфики в подбора за една от най-динамичните индустрии в България

Производственият сектор в България се превърна в един от най-бързоразвиващите се сектори през последните години, демонстрирайки изключителна динамика и трансформация в работните процеси. Междувременно страната ни се превърна в още по-благоприятна дестинация за откриването на производства на множество международни компании и корпорации. Пламена Попова е част от Manpower България от повече от две години, заемаща длъжността Консултант подбор – инженеринг, производство и логистика. Естеството на работата ѝ ежедневно я сблъсква с тази индустрия и в днешната статия тя ни разказва повече за причините на динамиката в този сектор, защо международните компании избират нас и какви са спецификите при подбора за производствените позиции, било то масов или обикновен. Вижте повече

Ангажираност и задържане на таланти: Как да използваме метрики и данни в процеса?

29.06.2022

Мария Динева

Ангажираност и задържане на таланти: Как да използваме метрики и данни в процеса?

Темата за ангажираността и задържането на служителите е изключително нашумяла на текущия пазар на труда, белязан от безпрецедентна поредица от промени – пандемия, световна инфлация, политическа несигурност, навлизането на новата работна сила и др. Manpower България, в ролята си на HR партньор, предоставя на своите клиенти цялостни решения за бизнеса. Ние разполагаме с богато портфолио от проучвания, измерващи разнообразни аспекти, които са важни за организациите и техния успех. Мария Динева, HR Research Expert в Manpower България разказва защо ангажираността и задържането на служителите са важни, как са възприемани от самите работодатели и споделя за начините, по които те могат да бъдат измерени. Вижте повече

Как се променя ролята на финансовия директор?

11.05.2022

Георги Костадинов

Как се променя ролята на финансовия директор?

Ролята на финансовия директор е сложна, ключова и все по-изискваща.. Георги Костадинов, Финансов директор на Manpower България и Заместник регионален Финансов директор на клъстера Manpower Югоизточна Европа, е част от компанията от 2007 година. В тази статия той споделя какви са уменията, които правят човек в неговата професия успешен в работата си и в управлението на хора, как се е променила професията с оглед на световната пандемия и новосъздадените модели на работа, каква роля играе дигитализацията и каква е взаимовръзката между финанси и човешки капитал. Вижте повече

Неправителствените организации в ролята им на работодател

11.04.2022

Таня Бояджиева

Неправителствените организации в ролята им на работодател

Eдно от най-важните условия за изграждане на добри практики в работата на една неправителствена организация (НПО) са контактите и добрите отношения, както с други организации, така и с местната власт, публични органи и представители на частния бизнес. Като социално отговорна компания, Manpower България винаги се е стремяла да споделя знанията, опита и ресурсите си, не само в бизнеса, но и в подкрепата на благородни каузи, изпълнени със смисъл и усещане за бъдещето. Така общите ценности и очаквания поставиха основите на нашето партньорство със Сдружение SOS Детски селища България в търсене на специалисти с желание и готовност да работят за каузата на младежите, израснали в неблагоприятна социална среда. Вижте повече

Защо в днешно време терминът "HR маркетинг" се използва толкова често?

08.04.2022

Харис Каденич

Защо в днешно време терминът "HR маркетинг" се използва толкова често?

Харис Каденич е Маркетинг директор на Manpower Югоизточна Европа. Той е генералист, стратег и професионалист в областта на маркетинга с повече от 17 години опит в създаването и прилагането на маркетингови и бизнес стратегии за различни международни клиенти (P&G, Lactalis, UNDP, Toyota, Sony и др.). Носител на глобалната награда за Най-добра иновация в групата Lactalis и Мениджър на годината в Босна и Херцеговина за 2018 г. Участник в много конференции по маркетинг и лектор във факултети по теми, свързани с маркетинга, иновациите и бизнес стратегиите. Той се присъединява към Manpower, защото вярва в човешкия подход и преоформянето на бъдещата бизнес среда и работната сила. Днес си говорим за това какво е маркетинг в света на човешките ресурси, как се е променил през годините и как да сме успешни в него. Вижте повече

Подборът на таланти и как се взимат правилните решения

02.02.2022

Tijana Jevtić

Подборът на таланти и как се взимат правилните решения

Тъй като бизнесът ни се основава на хората, всички, които работят в областта на консултирането в HR индустрията, могат да свидетелстват, че услугата за набиране и подбор на кандидати рядко е била завършена и ясно дефинирана услуга, а днес това "рядко" означава обикновено никога или, в най-добрия случай, почти никога. Услугата е все по-персонализирана и предполага адекватен отговор на все по-специфичните нужди на клиентите. Когато става въпрос за една и съща позиция в конкурентен бизнес, профилирането на идеалния кандидат предполага толкова прецизни изисквания, че процесът на набиране на персонал за всяка позиция трябва да се разглежда като самостоятелен проект. Вижте повече

От „Junior“ до „Номер едно“ за нула време или каква е формулата за успеха при кариерна промяна?

25.01.2022

Анна Овчарова

От „Junior“ до „Номер едно“ за нула време или каква е формулата за успеха при кариерна промяна?

Една от най-големите борби изобщо е тази със собствените ни страхове, а следващата по ред е борбата с егото ни. Успеем ли да победим и да излезем балансирани, то със сигурност ще реализираме голяма част от мечтите си. Как да излезем от зоната си на комфорт и какви са жертвите, рисковете и правилните стъпки, които трябва да поемем, за да бъдем успешни и да направим крачката към кариерната промяна в изцяло различна сфера на развитие, разказва Анна Овчарова – IT Recruiter в Manpower България. Вижте повече

От един мениджър към друг: Препоръки за топ мениджъри в търсенето на работа

17.12.2021

Калоян Беличовски

От един мениджър към друг: Препоръки за топ мениджъри в търсенето на работа

Динамичният пазар на труда предлага повече възможности от всякога за всички кандидати на масови позиции. Производствени оператори, складови работници, кол център агенти, продавач-консултанти намират следваща работа само за няколко часа. Когато обаче даден човек се е развил високо в йерархията на дадена компания, придобил е нишови умения и компетенции, намирането на следваща подходяща работа може да бъде предизвикателство, а понякога дори да отнеме години. За това как процесът да бъде по-лесен и успешен разговаряме с Калоян Беличовски – Мениджър Подбор на персонал в Manpower България. Вижте повече

Flexi benefits - Гъвкавост в допълнителните придобивки на работното място

22.11.2021

Мария Ангелова

Flexi benefits - Гъвкавост в допълнителните придобивки на работното място

Наближаването на месец декември е време за размисъл,  в който гледаме назад към събитията от изминалата година, но и напред към това, което можем да очакваме през следващата. Въпреки че никой вероятно не би предвидил хаоса на 2020 и 2021 г., от него можем да видим няколко ключови теми, които ще окажат дълготрайно въздействие върху естеството на работа в различните организации и нагласите на хората в тях. Все повече отговорни компании преразглеждат допълнителните придобивки за своите служители и преминават към гъвкавост и в тази посока. Вижте повече

IT пазар, движен от талантите – тенденции и предизвикателства, които ще доведат до трайни промени

14.10.2021

Милена Христова

IT пазар, движен от талантите – тенденции и предизвикателства, които ще доведат до трайни промени

IT секторът е един от най-малко засегнатите от настъпилата динамика в работните процеси в последната година и половина. Дори наблюдаваме сериозно увеличение в нуждите на този сектор и съответно – в търсенето на таланти за бранша. Пазарният принцип, който гласи, че търсенето определя предлагането, в комбинация с факта, че отворените позиции на пазара на труда са повече, отколкото специалистите с тези умения, поставят пред огромно предизвикателство IT компаниите у нас. Вижте повече

Варна отвъд сезонния бизнес – новата локация на технологичните компании

28.09.2021

Добрина Илиева

Варна отвъд сезонния бизнес – новата локация на технологичните компании

Морската столица все по-често попада във фокуса на бизнес новините у нас с нарастващия брой компании от ранга на Siemens, Coca-Cola, Paysafe, Sitel, Scalefocus и Pontica Solutions, които избират града, за да разрастват бизнес операциите си. Комбинацията от голям брой квалифицирани кадри, благодарение на варненските университети и елитни гимназии, заедно с тенденция компаниите да търсят възможности отвъд границите на София, превръщат Варна в новата локация на технологичните компании. Вижте повече

RPO – нови хоризонти пред познатия процес за синхронизиране на стратегията по подбор на персонал и бизнес целите ви

13.08.2021

Иван Варбанов

RPO – нови хоризонти пред познатия процес за синхронизиране на стратегията по подбор на персонал и бизнес целите ви

Recruitment Process Outsourcing (т.нар. RPO) е форма на изнасяне на бизнес процеси, при която компаниите възлагат част или цялостния подбор и назначаване на персонал към външен, специализиран в HR, доставчик. В световен мащаб единадесет поредни години Manpower получава отличието „Световен лидер в RPO сектора“ на Everest Group, с активни проекти в над 64 държави. Вижте повече

Новият модел на работа – Task Based Outsourcing

15.06.2021

Иван Шербанов

Новият модел на работа – Task Based Outsourcing

В последните няколко години наблюдаваме дълбоки процеси на промяна в пазара на труда, които пандемията от Ковид 19 многократно ускори. Гъвкавостта и бързата адаптивност от желателно състояние се превърнаха в основен приоритет на компаниите, което естествено води до необходимостта от нови, децентрализирани модели на работа. Вижте повече

Геймифицирани обучения за ангажиране и развитие на човешкия капитал в компанията

02.06.2021

Росица Диамандиева

Геймифицирани обучения за ангажиране и развитие на човешкия капитал в компанията

Какви позитиви носят геймифицираните обучения в една преобладаващо дигитална среда на комуникация и какви са техните предимства пред традиционните методи, отдавна познати на пазара ще разкаже Росица Диамандиева, част от Assert People Development екипа ни. Вижте повече

Силата на правилните решения: тестове и оценки на умения

14.04.2021

Розалия Стоилова

Силата на правилните решения: тестове и оценки на умения

Каква роля играе оценката на бъдещи и настоящи служители за успеха на компанията и какво предлага Assert Assessment ще ни разкаже Розалия Стоилова, HR Solutions Partners Assert, сертифициран консултант по методологията на Harrison Assessments за Debriefing and Coaching и Employee Development. Вижте повече

Проучвания на пазара на труда като основа за планиране в ситуация с висока непредвидимост

19.03.2021

Мария Стоева

Проучвания на пазара на труда като основа за планиране в ситуация с висока непредвидимост

Като стратегически HR партньор на компаниите и работната сила в България, фокуса ни в Manpower следва актуалните нужди на пазара и на нашите партньори. В началото на 2021 година това естествено доведе до разширяване на портфолиото ни с три нови сегмента услуги – Проучвания на пазара на труда, Оценка на таланти, Обучения и развитие на работната ръка. Вижте повече

Герасим Найденов