Login

Share

Back to blog

Резултати от проучването на Manpower България "Заплати и допълнителни придобивки - тенденции" (SATR H2/2022)

Повечето бизнес сектори планират повишения на работните заплати между 6 и 10%. 62% от работодателите планират промени и в допълнителните придобивки за техните служители.

Точно навреме, в края на месец юни излизат резултатите от регулярното проучване на Manpower България „Заплати и допълнителни придобивки – тенденции” (SATR H2/2022). Проучването има за цел да идентифицира и анализира какви промени се планират от  работодателите от различните сектори, градове и региони в страната по отношение на месечните възнаграждения и бонуси през оставащите шест месеца от 2022 година.


Успоредно с проучването за българския пазар, се провеждат и индивидуални проучвания в другите държави, част от клъстера Manpower SEE – Сърбия, Хърватска, Словения и Босна и Херцеговина, както и регионален анализ на целия регион, който ще бъде публикувам в най-скоро време.


 


Планирани промени в месечните възнаграждения


 


В проучването се включиха 154 компании от 14 бизнес отрасли в страната, 71% от тях споделят, че планират да има увеличение в месечните заплати и през втората половина на 2022 г. Най-голямата част от тях (35%) планират възнагражденията да се увеличат с между 6 и 10%, следвани от 17%, които планират ръст на заплатите от до 5%. На трето и четвърто място се нареждат работодателите, които ще увеличат заплатите на техните служители с между 11 и 15% (9%) и с между 16 и 20% (6%). 3% от работодателите планират и увеличения от над 21%. Повече от 60% планират тези промени да бъдат въведени за всички в компаниите.


 


Основната причина за новите увеличения отново остава същата, която беше изтъкната и през първата половина на годината, а именно задържането на текущите таланти в организациите (70%).


 


Резултатите от различните сектори са консистентни с общата картина на пазара. Близо 70% от работодателите в сектор „Производство“ планират увеличение на заплатите. Подобни данни наблюдаваме и в сектор „Търговия и бързооборотни стоки“. Информационни технологии е секторът, в който се очаква най-мащабно увеличение на заплатите – 85% от работодателите планират такова. Същевременно в сектор „Консултантски услуги“, работодателите са раздвоени – 53.8% планират увеличения в заплатите на служителите си, докато 46.2% не планират нови промени.


 


Планирани промени в допълнителните придобивки


 


 41% от работодателите планират увеличения и в допълнителните придобивки, а 58% не смятат да правят допълнителни промени до края на годината. В отделните сектори резултатите варират –  Най-много компании от сектор „Информационни технологии“ (55%) планират увеличение на допълнителните придобивки, следвани от сектор „Производство“ (53.9%) „Търговия“ (35.7%). В сектор „Консултантска дейност“, в който над 50% от компаниите планираха увеличения на придобивките през първата половина на 2022 г., едва 23% планират допълнителни увеличения в следващите 6 месеца.


 


Проучването „Заплати и допълнителни придобивки – тенденции” е част от серия регулярни проучвания на Manpower България и Manpower SEE за плановете на работодателите в тази област. Те се провеждат в края на всяко шестмесечие, за да идентифицират нагласите им за следващата половин година.


 


Пълния анализ и насоки може да намерите тук:

15.08.2022

JAVA TRAINEESHIP is the latest initiative for IT specialist training in Bulgaria

Java Traineeship is the newest specialized course for IT specialists and programming enthusiasts, developed by ManpowerGroup Bulgaria and flatexDEGIRO.

15.08.2022

JAVA TRAINEESHIP е най-новата инициатива за обучение на ИТ специалисти в България

Java Traineeship е най-новият специализиран курс за ИТ специалисти и любители на програмирането, разработен от Manpower България и flatexDEGIRO.

23.12.2021

Hidden Santa - ManpowerGroup SEE unite in the common cause to bring happiness to those in need

This winter, for the upcoming holidays, Manpower Bulgaria and our colleagues from Manpower Serbia, Slovenia, Croatia and Bosnia and Herzegovina joined together in the Hidden Santa charity initiative, which aims to bring gifts to underprivileged children.