Login

Share

Back to blog

Manpower България, Sotheby's International Realty България и Sofia Invest Agency обединяват сили в проучване на бизнес климата за инвестиции в страната

Основна линия в работата на Manpower България е привличането и подкрепата на нови и съществуващи инвеститори с цел положителното развитие на бизнес средата в страната.

Наш стремеж е да предоставяме анализи, предложения и подкрепа на всички инвестиращи в България и именно затова тази година обединяваме сили със Sofia Invest Agency и Sotheby's International Realty България за провеждането на проучване по темата "Оценка на българския бизнес климат за инвестиции".


 


Сътрудничеството ни обединява експертизата и опита на три водещи организации в своите области, с цел да предоставим изчерпателен анализ на актуалната пазарна ситуация и бизнес възможностите, които България предоставя през 2023 година.


 


Проучването ще бъде проведено в рамките на месец септември от парнтьорите ни Assert International България, като резултатите ще очертаят инвестиционния пейзаж в следните направления:  • Идентификация на ключови сектори за инвестиции

  • Обективна оценка на инвестиционния климат и предизвикателствата пред бизнеса

  • Прогнози за бъдещи тенденции в инвестициите


 


Ако сте инвеститор и искате да споделите опита си с инвестиции в България, участвайте в нашето проучване сега!‌


 


За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с нас на [email protected]

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

The penetration of artificial intelligence into our daily lives is increasingly noticeable and knowing how to use it effectively is a key skill that we can develop and build on every day. Its use in the HR industry is still in its infancy, but we see the importance of mastering these tools in a timely manner and that's why we invite you to our Talent Management in the Age of AI training.

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

Навлизането на изкуствения интелект в нашето ежедневие е все по-осезаемо и това да знаем как да го използваме ефективно е ключово умение, което можем да развиваме и надграждаме всеки ден. Употребата му в HR индустрията е още в зародиш, но ние виждаме важността да усвоим тези инструменти своевременно и затова ви каним на нашето обучение “Talent Management in the Age of AI”. 

15.11.2023

Retaining, engaging and developing teams - topic with continuation

After the great success of our training "Retaining, engaging and developing teams: legal options, innovative practices and workable solutions" in Sofia, in October and November we organized workshops on the same topic in Varna and Plovdiv. This step beyond the capital confirmed the importance of the topic for businesses from all parts of Bulgaria, of different size and focus.