Login

Share

Back to blog

Manpower България, Sotheby's International Realty България и Sofia Invest Agency обединяват сили в проучване на бизнес климата за инвестиции в страната

Основна линия в работата на Manpower България е привличането и подкрепата на нови и съществуващи инвеститори с цел положителното развитие на бизнес средата в страната.

Наш стремеж е да предоставяме анализи, предложения и подкрепа на всички инвестиращи в България и именно затова тази година обединяваме сили със Sofia Invest Agency и Sotheby's International Realty България за провеждането на проучване по темата "Оценка на българския бизнес климат за инвестиции".


 


Сътрудничеството ни обединява експертизата и опита на три водещи организации в своите области, с цел да предоставим изчерпателен анализ на актуалната пазарна ситуация и бизнес възможностите, които България предоставя през 2023 година.


 


Проучването ще бъде проведено в рамките на месец септември от парнтьорите ни Assert International България, като резултатите ще очертаят инвестиционния пейзаж в следните направления:  • Идентификация на ключови сектори за инвестиции

  • Обективна оценка на инвестиционния климат и предизвикателствата пред бизнеса

  • Прогнози за бъдещи тенденции в инвестициите


 


Ако сте инвеститор и искате да споделите опита си с инвестиции в България, участвайте в нашето проучване сега!‌


 


За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с нас на [email protected]

23.04.2024

Привличане на работници и специалисти от Индонезия: Кое, Как, Защо

Привличането на международни таланти се превръща във все по-необходима иновативна практика за справяне с недостига на работна сила в страната. Успехът на подобни инициативи силно зависи от наличието на надеждни партньорства за набиране на работници и професионалисти от различни точки на света.

23.04.2024

International Mobility and Recruitment from Indonesia: An Overview

The global business environment is continuously evolving, necessitating reliable partnerships for international mobility and recruitment. Indonesia, with its significant working-age population, has emerged as a key player in this field. This text offers an overview of the factors that contribute to Indonesia's prominence in international mobility, emphasizing factual information and the role of reliable local recruitment partners in this sector.

15.04.2024

HR Screening 2024 - Research on the challenges and responsibilities of the HR function

Now in its fourth year, the HR Screening survey, conducted by Manpower Bulgaria with the partnership of the Bulgarian Association for People Management and Assert International Bulgaria, helps to analyze and track trends in the human resources division.