Login

Share

Back to blog

Workshop "Задържане, ангажиране и развитие на екипи: правни възможности, иновативни практики и работещи решения“ във Варна и Пловдив

След безспорния успех на уъркшопа, който организирахме съвместно с Адвокатско дружество „Комаревски, Димитров и партньори“ в началото на лятото тази година, следват още две разширени негови издания – този път във гр. Варна и гр. Пловдив.

Намирането на подходящи хора е ключово предизвикателство пред бизнеса във всички сектори. Още по-предизвикателно обаче се оказва задържането им и гарантирането на направените от работодателите инвестиции в квалификация на работещите при тях.


Workshop-ът ни „Задържане, ангажиране и развитие на екипи: правни възможности, иновативни практики и работещи решения“ цели да даде практични съвети и експертиза от първа ръка на HR мениджъри, стремящи се да отговорят на новите нужди на пазара на труда. 


 


Запазете своето място за 20.10.2023 г. (петък) в гр. Варна или за 10.11.2023 г. (петък) в гр. Пловдив.


В рамките на събитието ще научите повече за:  • Най-доказаните финансово и времеефективни практики за обучение на хора

  • Оптимизиране на HR стратегия чрез данни, с които работодателят разполага

  • Откриване и управление на двигателите и мотиваторите на членовете на екипа

  • Най-новите изисквания за законосъобразното предоставяне на придобивки и бонуси на и използването им като механизъм за задържане на хора

  • Правните възможности, с които работодателят разполага за защита на инвестираните средства в обучение и кариерно развитие


Уъркшопът е подходящ за мениджъри и експерти по развитие и управление на човешкия капитал, ръководители на хора, собственици на бизнес и други лица, чиято дейност е свързана с управление на хора.Обучението ще бъде с продължителност от 9:30 до 17:00 ч., а присъствието е ограничено за до 40 участници.


 


Такса за участие: 390 лева (без ДДС)


За втори участник от една и съща компания е предвидена 10% отстъпка от цената за участие.


EARLY BIRD (Регистрация до 25 септември) – 320 лева (без ДДС).
Лектори:Повече информация за уъркшопа, лекторите и онлайн регистрационна форма ще намерите тук - https://bit.ly/44M2CFZ


 

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

The penetration of artificial intelligence into our daily lives is increasingly noticeable and knowing how to use it effectively is a key skill that we can develop and build on every day. Its use in the HR industry is still in its infancy, but we see the importance of mastering these tools in a timely manner and that's why we invite you to our Talent Management in the Age of AI training.

21.11.2023

Talent Management in the Age of AI

Навлизането на изкуствения интелект в нашето ежедневие е все по-осезаемо и това да знаем как да го използваме ефективно е ключово умение, което можем да развиваме и надграждаме всеки ден. Употребата му в HR индустрията е още в зародиш, но ние виждаме важността да усвоим тези инструменти своевременно и затова ви каним на нашето обучение “Talent Management in the Age of AI”. 

15.11.2023

Retaining, engaging and developing teams - topic with continuation

After the great success of our training "Retaining, engaging and developing teams: legal options, innovative practices and workable solutions" in Sofia, in October and November we organized workshops on the same topic in Varna and Plovdiv. This step beyond the capital confirmed the importance of the topic for businesses from all parts of Bulgaria, of different size and focus.